یک کشتی گارد ساحلی یونان در بندر میتیلین، عکس دانا البرز
یک کشتی گارد ساحلی یونان در بندر میتیلین، عکس دانا البرز

بر بنیاد گزارشی از اسوشیتد پرس (AP) گارد ساحلی یونان پنج تن را به اتهام قاچاق صدها مهاجر از آب‌های یونان به اروپا، دستگیر کرده است. گفته می‌شود که قرار بود این مهاجران با یک قایق نامناسب از یک مسیر دریایی که از لبنان به ایتالیا وصل است، وارد اروپا شوند.

به اساس آمار اعلام شده، تنها در یک ماه پسین، این دومین بار است که قایقی مملو از مهاجر، از لبنان راهی اروپا می‌شود.  در سال‌های پسین، مسیر رایج برای قاچاق‌ و انتقال مهاجران از خاور میانه‌ و افریقا به اروپا، آب‌های ترکیه به یونان و ایتالیا بوده است. اما اخیراً در پی افزایش اطلاعات و تعزیرات نیروهای مرزی یونان و اتحادیۀ اروپا، تلاش برای رسیدن به اروپا از این مسیر، کم‌تر شده است.

 گارد ساحلی یونان، دیروز دوم اگست، اعلام کرده است که پنج شنبۀ گذشته از میان ۱۰۱ تن از سرنشینان یک قایق تفریحی در ۷۵ کیلومتری جنوب-شرقی جزیرۀکارپاتوس پنج تن را به ظن قاچاق سرنشینان این قایق دستگیر کرده است. بر بنیاد گزارش این نهاد، مظنونین شهروندان افغانستان، ایران و ترکیه هستند. گفته می‌شود که در میان سرنشینان این قایق که به سوی ایتالیا در حرکت بود، ۴۰ کودک و ۱۹ زن نیز حضور داشته اند.

 در اعلامیۀ گارد ساحلی یونان آمده است که این قایق به دلیل تعدد سرنشینان و اضافه‌وزن، از حرکت باز مانده بود. بر مبنای همین اعلامیه، سرنشینان قایق برای رسیدن به ایتالیا، هر کدام بین ۶ تا ۸ هزار دالر پرداخته اند.

 گارد ساحلی یونان گفته است که در ۲۸ جون نیز ۱۶۶ تن را از یک قایق ماهی‌گیری که به عین مسیر و مقصد در حرکت بود، نجات داده اند. ۶ تن از سرنشینان این قایق نیز متهم به قاچاق مهاجران هستند.

این در حالی است که به اساس آمار آژانس پناهنده‌گان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، مهاجرانی که تا نیمۀ اول سال جاری از راه دریا به ایتالیا رسیده اند، ۲ درصد از لبنان، ۵۵ درصد از لیبیا و ۲۱ درصد از ترکیه حرکت کرده اند. هم‌چنان بر مبنای آمار ارایه شده از سوی کمسیاریای عالی و آژانس پناهنده‌گان سازمان ملل، مهاجرانی که تلاش کرده‌اند از این راه به اروپا برسند، نسبت گذشته در حال افزایش است.


 

در همین زمینه