میدان هوایی "شونفلد" در برلین پایتخت آلمان
میدان هوایی "شونفلد" در برلین پایتخت آلمان

شورای پناهندگان ایالت براندنبورگ آلمان باردیگر شدیدا از ایجاد "مرکز ورود و خروج" برنامه ریزی شده در میدان هوایی "شونفلد" برلین، انتقاد کرده است. یک کمیته متشکل از سازمان‌ها و افرادی حامی پناهجویان از حکومت آلمان خواسته اند تا به جای ایجاد مرکز اخراج، حق اقامت برای مهاجران تقویت گردد.

یک کمیته متشکل از سازمان‌ها و افرادی که متعهد به کمک به پناهجویان هستند، از حکومت آلمان خواسته اند تا به جای اینکه میدان هوایی "شونفلد" در برلین، پایتخت آلمان به «مرکزی برای اخراج‌ها» تبدیل شود، باید حق اقامت برای خارجی‌هایی که وارد کشور می شوند، داده شود.

 شورای پناهندگان انتقاد کرده گفته است که "درخواست برای اخراج های ظاهراً سازگارتر و موثر به قیمت یک روند عادلانه پناهندگی مبتنی بر حاکمیت قانون می گردد.

 در ماه اکتوبر گذشته، حکومت فدرال و ایالت براندنبورگ آلمان در مورد یک مرکز مشترک ورود و خروج در میدان هوایی "شونفلد" توافق کردند. هورست زیهوفر وزیر داخله اسبق آلمان و میشائیل اشتوبگن وزیر داخله ایالت براندنبورگ، توافقنامه ای را در این ارتباط امضا کردند.

هسته اصلی این توافق استفاده مشترک از ساختمان های اداری برای مقامات فدرال و ایالتی هنگام تصمیم گیری در مورد قانون اقامت و پناهندگی است. به عنوان مثال، این شامل پذیرش مهاجران، روند پناهندگی در میدان هوایی یا اجرای روند اخراج ها می شود.

در آن زمان، اشتوبگن از یک "نقطه عطف" صحبت کرد. او گفت که این مرکز "تمام جنبه های مهاجرت را که در یک میدان هوایی بین المللی مهم است، به شیوه ای منظم، انسانی و سریع اجرا می کند."

 

در همین زمینه