روند تخلیه افغان ها در ماه آگست سال ۲۰۲۱ بعد از به قدرت رسیدن طالبان
روند تخلیه افغان ها در ماه آگست سال ۲۰۲۱ بعد از به قدرت رسیدن طالبان

از زمان خروج توام با هرج و مرج نیروهای بین المللی ازافغانستان، هزاران تن به آلمان منتقل شده اند. با آنکه حکومت فدرال می‌خواست تعداد بیشتری را حتی الممکن به آلمان بیاورد، اما مشکلاتی در این راستا عرض اندام نمودند.

از زمان خروج نیروهای ناتو از افغانستان در ماه اگست پارسال، پذیرش مجموعاً ۲۳هزار و ۶۱۴ تن از همکاران محلی آلمان و اعضای خانواده های آنان در آلمان تضمین گردید.

اما به گزارش روزنامه «ولت ام زونتاگ» با استناد از قول اداره امور مهاجران و پناهندگان آلمان «بامف» تا اکنون جمعاً ۱۷ هزار و ۵۵۶ تن از افغانستان به آلمان منتقل شده اند.

اما مشکلاتی که سبب شده اند تا هزاران تن دیگر در افغانستان باقی بمانند، بنابر منابع حکومت فدرال آلمان موانعی است که از جانب شبه نظامیان طالبان خلق شده اند.

به گزارش «اشپیگل» به دلیل اذیت و اختلال متداوم زمامداران قدرت در کابل برنامه اضطراری برای هزاران کارمند سابق محلی موسسات آلمان در افغانستان، فعالان سیاسی و هنرمندان افغان متوقف گردیدند. "اشپیگل" به ارقام و آمار وزارت امور خارجه آلمان در این زمینه اشاره کرده است.

به گزارش اشپیگل از قول وزارت خارجه فدرال آلمان با آنهم این وزارت در ماه جولای موفق به انتقال ۱۰۴۴ تن از افغانستان شده است، این در حالیست که قرار بود از آغاز جولای تا اواسط سپتمبر زمینه خروج برای ۷۷۰۰ تن از افغانستان مهیا گردد. اشپیگل در ادامه این گزارش نوشته است که با توجه به کنترول و موانع شدید تحمیل شده توسط طالبان، چنین هدفی یعنی انتقال بیش از ۷ هزار تن از افغانستان چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد.

وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به سوال خبرگزاری آلمان گفته است که در حال حاضر روند تخلیه از افغانستان خیلی به کندی به پیش می رود. طالبان فقط افغان هایی را از افغانستان مجوز سفر می دهند که دارای پاسپورت باشند و این در حالیست که توزیع پاسپورت در افغانستان خیلی به ندرت صورت می گیرد.

طالبان همچنان در قبال توافقنامه میان آلمان و پاکستان در همین ارتباط نیز اختلال وارد کرده و تعمیل این توافقنامه را مانع می شوند. در این توافقنامه زمینه خروج و انتقال زودتر افراد آسیب پذیر مهیا گردیده است. بنابر یک توافقنامه میان انه لینا بئربوک وزیر امور خارجه آلمان و همتای پاکستانی اش همچنان برای کارمندان محلی آلمان که پاسپورت ندارند نیز امکان عبور از مرز میان دو کشور پاکستان و افغانستان مهیا می باشد. بنابر این گزارش وزارت خارجه آلمان فدرال با کشورهای دیگر نیز برای گشایش مسیرهای بیشتر زمینی و هوایی برای تخلیه افغان ها ی آسیب پذیر در تماس است، اما نداشتن پاسپورت در تمام مسیرهای خروجی "یک مشکل بزرگ" می باشد.

شبه نظامیان اسلامگرای طالبان در ماه اگست ۲۰۲۱ مجدداً زمام امور افغانستان را به دست گرفتند. این گروه با مقاومت اندکی از سوی نیروهای مسلح افغانستان روبرو شدند؛ نیروهایی که همچنان از آموزشدهی نیروهای نظامی آلمان بهره برده بودند. نیروهای نظامی آلمان در ماه جولای پارسال افغانستان را قبل از میعاد ترک نمودند و از موعود معیین شده توسط ایالات متحده پیروی کردند.

روزنامه «ولت ام زونتگ» نوشته است که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان و آغاز روند تخلیه، میدان هوایی کابل پایتخت این کشور شاهد صحنه های خیلی وخیمی از تلاش تعداد زیادی برای ترک افغانستان بود. از آنزمان کشورهای دخیل در مأموریت ناتو تلاش دارند تا افراد مواجه به خطر را از افغانستان خارج نمایند. روزنامه مذکور نوشته است که آلمان در مقایسه به کشورهای دیگر اروپایی در این روند موفقیت های خوبی داشته است.

درصورتی که افراد آسیب پذیر از جانب مراجع مسئول پذیرفته شوند، آلمان به آنان ویزا می دهد تا بتوانند به این کشور سفر نمایند. براساس منابع وزارت امور خارجه فدرال آلمان از آغاز به قدرت رسیدن مجدد طالبان در ماه اگست پارسال حدود ۲۱هزار ۴۰۰ تن از کارمندان محلی سابق آلمان و افراد به ویژه مواجه به خطر ویزای این کشور را دریافت کرده اند.

 

در همین زمینه