عکس از آرشیف دویچه وله/ گروهی از پناهجویان را در بحیره مدیترانه نشان می‌دهد
عکس از آرشیف دویچه وله/ گروهی از پناهجویان را در بحیره مدیترانه نشان می‌دهد

گارد ساحلی تونس گفته است که در روز های شنبه و یکشنبه بیش از ۲۵۰ مهاجر را از خطر غرق شدن در آب های مدیترانه نجات داده است. در میان این مهاجران ۱۷۰ مهاجر از کشور های مختلف افریقایی شامال بوده اند.

گارد ساحلی تونس بیش از ۲۵۰ مهاجر را در بحیره مدیترانه "نجات" داده است. براساس اظهارات گارد ملی تونس، ۸۵ تونسی و ۱۷۰ نفر از سایر کشورهای افریقایی در میان ۲۵۵ مهاجر سوار به قایق ها بودند. بنابراین آنها در شب شنبه با ۱۷ قایق در ساحل شرقی تونس به سمت ایتالیا در حرکت بودند. گارد ملی تونس اما نگفته است که آیا این قایق ها دچار مشکل و یا واژگون شده بودند. اما در این عملیات مقدار نامشخصی پول نقد کشف و ضبط شده است.

 تونس و لیبیا همسایه کشورهای ترانزیت پناهجویان از افریقا و خاورمیانه هستند که می خواهند از طریق بحیره مدیترانه به اروپا بروند. جزیره لامپدوسا در ایتالیا تنها ۱۳۰ کیلومتر با سواحل تونس فاصله دارد.

در بهار و تابستان، عبور از این منطقه افزایش می یابد زیرا در آن زمان بحیره مدیترانه نسبتاً آرام است.


 

در همین زمینه