آتش سوزی در یکی از اردوگاه های پناهجویان در آلمان (عکس آرشیف)
آتش سوزی در یکی از اردوگاه های پناهجویان در آلمان (عکس آرشیف)

رقم حملات بالای پناهجویان در آلمان کاهش یافته است. با این حال، از نظر آماری، روزانه دو پناهجو همچنان قربانی حملات در آلمان می‌شوند و اعمال خشونت‌آمیزتر می‌شوند.

در نیمه اول سال ۲۰۲۲، مقامات آلمانی ۴۲۴ مورد از این جنایات عمدتاً از جانب جناح راست افراطی را ثبت کرده اند. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۵۷۶ مورد جرم، حدود یک چهارم کمتر بوده است.

عاملان عمدتاً از جناح راست افراطی آلمان خشونت بیشتری را به کار می برند. با وجود تعداد کمتر خشونت ها علیه پناهجویان ، ۸۶ مهاجر قربانی توهین ها شده و در نتیجه حملات در خارج از محل اقامت شان مجروح شده اند. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۶۲ مورد مجرح شدن پناهجویان، افزایش آشکاری داشه است. تقریباً یک چهارم موارد شامل اعمال خشونت آمیز مانند آتش زدن، حمله و استفاده از مواد منفجره و سلاح بوده است. علاوه بر این، 43 حمله به محل اقامت پناهندگان در نیمه اول سال، عمدتاً خسارت مالی، گرافیتی و تبلیغاتی بوده و همچنین ۱۲ حمله بالای سازمان‌های امدادی و کمک‌های داوطلبانه در زمینه فرارها و پناهندگی صورت گرفته است.

در مجموع، این روند از سال ها به این طرف سیر نزولی داشته است، زیرا پس از بحران پناهجویان درسال ۲۰۱۵، اکنون تعداد کمتری از پناهجویان به آلمان می آیند و در اقامتگاه های پناهجویان زندگی می کنند.

کلارا بانگر، سخنگوی سیاست پناهندگی جناح چپ، دلیلی نمی بیند که رفع خطر اعلام شود. او می گوید که این آمار یک بار دیگر نشان می دهند که خشونت نژادپرستانه بخشی از زندگی روزمره در آلمان است و هر حمله نژادپرستانه یکی بیش از حد است. بانگر از حکومت فدرال و ایالات خواست تا به طور مداوم در مورد جنایات نژادپرستانه تحقیق کنند و خواستار برنامه های حفاظتی مناسب برای پناهجویان شد. او گفت: «حق اقامت برای قربانیان خشونت های جناح راست و نژادپرستانه نیز ضروری است.»


 

در همین زمینه