جزیره تفریحی رودس یونان
جزیره تفریحی رودس یونان

پس از غرق شدن یک قایق مهاجران در نزدیکی جزیره تفریحی رودوس یونان، ده ها مهاجر ناپدید شده اند. براساس اظهارات گارد ساحلی یونان از جمع ۸۰ تان، ۲۹ مهاجر نجات یافته اند و بقیه ناپدید اند. گفته شده است که اکثر نجات یافتگان افغان ها اند.

سخنگوی گارد ساحلی یونان روز چهارشنبه به رادیوی ملی یونان در ادامه گفته است که تاکنون ۲۹ نفر از آب ها نجات داده شده اند. براساس اظهارات نجات یافتگان، حدود ۸۰ نفر سوار بر قایق واژگون شده بودند. این واقعه در حدود ۴۰ مایل دریایی در جنوب جزیره رودوس رخ داده است. گفته شده است که وزش بادهای شدید عملیات نجات را دشوارتر ساخته است.

در این عملیات جستجو و نجات علاوه بر قایق های گشتزنی گارد ساحلی یونان یک کشتی نیروی دریایی یونان، سه  کشتی باربری و یک هلیکوپتر شرکت دارند. گارد ساحلی یونان گفته است که اکثرا افراد نجات یافته، مردان از افغانستان اند.

به گفته مقامات یونان، این قایق از ترکیه حرکت کرده بود و قرار بود مهاجران را به ایتالیا انتقال دهد.

در کنار بادها شدید در این مسیر بسیار خطرناک، اغلب قاچاقبران از قایق های کهنه و فرسوده استفاده می کنند که باعث واژگون شدن قایق های می شود. این امر باعث مرگ شمار زیادی از انسان ها می گردد.

 

در همین زمینه