عکس از آرشیف/ در سال گذشته میلادی هفت هزار و ۷۶۰ نفر در قبرس تقاصای پناهندگی کرده‌اند
عکس از آرشیف/ در سال گذشته میلادی هفت هزار و ۷۶۰ نفر در قبرس تقاصای پناهندگی کرده‌اند

در بیش از هفت ماه گذشته، ۱۳ هزار درخواست پناهندگی در قبرس ارائه شده است. در تناسب به جمعیت قبرس، سالانه بیشترین رقم درخواست های پناهندگی در این کشور ثبت می‌شود.

مقام های قبرس می‌گویند که از ماه جنوری تا حالا حدود ۱۳ هزار پناهجو و مهاجر در این کشور درخواست پناهندگی کرده اند. قبرس جزیره کوچک است که جزو قلمرو اتحادیه اروپا به حساب می‌آید. رادیوی دولتی قبرس گزارش داده است که بخش عمده از این افراد از طریق ترکیه وارد این کشور شده اند.

بر اساس آمار اتحادیه اروپا، قبرس بیشترین تعداد درخواست های پناهندگی را در سال، نسبت به تعداد جمعیت‌اش ثبت می‌کند.

حکومت قبرس بار دیگر از اتحادیه اروپا خواسته است که با این کشور همکاری کند.

بر بنیاد معلومات وزارت داخله این کشور در نیکوسیا که به درخواست رادیوی دولتی این کشور ارائه شده است، مهاجران بدون حق اقامت، به گونه اوسط حدود چهار درصد از جمعیت قبرس جنوبی را تشکیل می‌دهند.

در قبرس جنوبی حدود هفت صدهزار قبرسی یونانی و ۱۸۰ هزار شهروند کشورهای دیگر با مدرک اقامت قانونی زندگی می‌کنند. در میان آنان، تعداد زیادی از شهروندان بریتانیا نیز حضور دارند.

قبرس در سال ۱۹۷۴ به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. بخشی جنوبی آن قبرس یونانی و بخش شمالی آن قبرس ترکی یاد می‌شود. قبرس شمالی را تنها ترکیه به عنوان یک دولت به رسمیت می‌شناسد. اما جمهوری قبرس که در سطح بین الملل به رسمیت شناخته شده است در مناطق جنوبی این جزیره کنترول دارد.

بر بنیاد معلومات ادارات قبرس، بیشتر این مهاجران از ترکیه به منطقه شمالی قبرس که تحت کنترول نیروهای ترکیه است، به گونه قاچاق انتقال داده می‌شوند. سپس این افراد از طریق مسیرهایی که تحت محافظت جدی قرار ندارند، وارد قبرس جنوبی می‌شوند.


 

در همین زمینه