شرایط غیر انسانی که پناهجویان در هالند تجربه می کنند
شرایط غیر انسانی که پناهجویان در هالند تجربه می کنند

شبکه حمایت از پناهجویان شامگاه چهارشنبه به محکمه دنهاگ شکایت اش را ارائه کرده است. در این شکایت نامه آمده است که به دلیل اقدامات صرفه جویی دولت هالند، از یکسال به این طرف هزاران پناهجو تحت "شرایط غیرانسانی در خیمه ها یا سالون های ورزشی زندگی می کنند.

شبکه حمایت از پناهجویان می خواهد حداقل الزامات پناهجویان برآورده شده است. اینها شامل حریم خصوصی، مراقبت های صحی، تخت خواب، غذای مناسب، دوش و تشناب تمیز و همچنین محافظت در برابر آب و هوا، می باشند.

در چند هفته گذشته وضعیت مرکز ملی پناهجویان "تر آپل" در شمال شرقی مرز آلمان شدیدا به وخامت گرایده است. از آنجایی که کمپ بیش از حد شلوغ است، صدها نفر باید به بیرون از این مرکز بخوابند یا روی چوکی ها در اتاق های انتظار. به قول شبکه حمایت از پناهجویان وضعیت غیر انسانی است. اریک فان دن بورگ، وزیر دولت در امورد پناهندگی از یک "وضعیت ناپایدار" سخن گفته است. او شهرداری ها را می خواهد مجبور به پذیرش پناهجویان کند.

برگزاری محکمه به تاریخ ۱۵ سپتمبر برنامه ریزی شده است.

علت این وضعیت، بحران موج شدید پناهجویان نیست. آمار پناهجویان در حدود ۴۳ هزار نفر در سال پایدار است. فرانک کندلر رئیس شبکه حمایت از پناهجویان می گوید که اما پس از اقدامات صرفه جویی در مقامات امور مهاجرت و بسته شدن مراکز پناهجویان اکنون زمان انتظار افزایش  یافته و هم منجر به کمبود جا گردیده است. او در ادامه می گوید: « در اینجا، حادثه‌ای کاملاً غیر مترقبه که جلوگیری از آن ممکن نباشد، مطرح نیست بلکه سیاستی که سال‌ها در حال شکست است، مطرح است.»

حدود ۶۰ هزار پناهنده از اوکرایین تحت تأثیر این بحران قرار نگرفته اند. آنها وضعیت ویژه ای دارند و توسط مقامات محلی به رسمیت شناخته شده اند و یا توسط افراد خصوصی اسکان داده شده اند.

 

در همین زمینه