مارکوس گروتیان رئیس شبکه کمک به کارمندان محلی افغان
مارکوس گروتیان رئیس شبکه کمک به کارمندان محلی افغان

مارکوس گروتیان رئیس شبکه کمک به کارمندان محلی افغان، جایزه "داکتر ماتیاس لنگه/جایزه کمک به فرار" شورای پناهندگان ایالت نیدرزاکسن آلمان را دریافت می کند. شورای مهاجران روز پنجشنبه اعلام کرد که این جایزه به تاریخ ۱۷ سپتمبر در هانوفر اهدا خواهد شد.

گروتیان در سال ۲۰۱۱ به مدت هفت  و نیم ماه در افغانستان به عنوان سرباز ماموریت انجام داده است. از زمانی که طالبان در ماه آگست سال گذشته قدرت را به دست گرفتند، از طریق شبکه کمک به کارمندان محلی افغان که در "ئبرسوالد" مستقر است، توانسته است ۳۳۴ کارمندن محلی افغان نیرو های آلمانی را به آلمان انتقال دهد. علاوه بر این، این شبکه صدها کارمند محلی افغان و خانواده های شان را که در معرض تهدید طالبان قرار داشتند، با کرایه گرفتن منازل امن در افغانستان حمایت کرده است. همچنین برای غلبه بر موانع بوروکراتیک در نمایندگی های دیپلوماتیک آلمان در خارج نیز این شبکه همکاری و کمک زیاد کرده است. شورای پناهندگان با ابراز امتنان می گوید که "این همه با تعهد داوطلبانه مارکوس گرویتان ممکن گردیده است".

 این جایزه به یادبود از یکی از بنیانگذاران شورای پناهندگان ماتیاس لانگه، رئیس شورای پناهندگان، که در سال ۲۰۰۶ درگذشت، برای چهارمین بار امسال اهدا می شود.

 

در همین زمینه