تجمع مهاجران و پناهجویان در ساحل پس از ورود به کیترا، یونان (۱۸ آگست ۲۰۲۲)
تجمع مهاجران و پناهجویان در ساحل پس از ورود به کیترا، یونان (۱۸ آگست ۲۰۲۲)

روز پنجشنبه (۱۸ آگست ۲۰۲۲) برای دومین روز متوالی ده ها مهاجر که اکثر شان افغان ها اند، در جزیره کیترا یونان با قایق خود را رسانده اند. ۶۷ سرنشین این قایق گفته شده است از وضعیت صحی خوب برخوردار اند.

تلویزیون دولتی یونان به نقل از گارد ساحلی جزیره کیترا که بین جزیره کریت و شبه جزیره پلوپونز یونان واقع شده است این خبر را گزارش داده است. یک روز قبل یعنی به روز چهارشنبه نیز دو قایق دیگری با ۱۷۰ مهاجر وارد این جزیره شدند. گفته می شود که این مهاجران از ترکیه سفر شان را آغاز کرده بودند و هدف شان ایتالیا بوده است. بیشتر آنها از افغانستان اند. همچنین سه تن قاچاقچی مظنون نیز دستگیر شده اند.

تجمع مهاجران و پناهجویان در ساحل پس از ورود به کیترا، یونان، روز پنجشنبه، ۱۸ آگست ۲۰۲۲
تجمع مهاجران و پناهجویان در ساحل پس از ورود به کیترا، یونان، روز پنجشنبه، ۱۸ آگست ۲۰۲۲

در شرق مدیترانه طوری که گارد ساحلی یونان حدس می زند، ده ها قایق با مهاجران در حال حرکت است. به دلیل فصل تابستان و تعطیلات که شمار زیادی قایق های توریستی نیز در آب ها در حرکت اند، تشخیص قایق های مهاجران مشکل می باشد. اما به دلیل سفر طولانی در بحیره مدیترانه و قایق های کهنه و فرسوده همواره مهاجران در آب ها جان شان را از دست می دهند.

 

در همین زمینه