مرکل در سال ۲۰۱۵ از گرفتن عکس با مهاجران ابایی نداشت/عکس: Getty Images/S.Gallup
مرکل در سال ۲۰۱۵ از گرفتن عکس با مهاجران ابایی نداشت/عکس: Getty Images/S.Gallup

انگلا مرکل، صدراعظم پیشین آلمان، به دلیل تعهدش در قبال پناهجویان برنده جایزه صلح سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «یونسکو» شده است.

دنیس موکویگه، رئیس هیئت داوران و دارنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۸ روز سه شنبه در پاریس اعلام کرد که جایزه صلح یونسکو به مرکل اهدا می شود.

او گفت: «تمامی اعضای هیئت داوران از تصمیم شجاعانه سال ۲۰۱۵ او (مرکل) برای پذیرش بیش از ۱.۲ میلیون پناهجو، به خصوص از کشورهای سوریه، عراق، افغانستان و اریتریا تحت تاثیر قرار گرفتند.» رئیس هیئت داوران افزود: «این درسی است که او (مرکل) برای تاریخ به جا گذاشته است.»

اندره آزوله، دبیرکل یونسکو نیز از تعهد مرکل قدردانی کرد. او گفته است: «ایجاد صلح همچنان در باز کردن درها برای کسانی که رنج می کشند نهفته است.»

دبیرکل یونسکو افزوده است: «تصمیم هیئت داوران این را گوشزد می کند که پذیرش مهاجران و پناهجویان یک مساله مرکزی و اساسی است.»

جایزه صلح یونسکو به نام فلیکس هوفویت بوینی، رئیس جمهور سابق ساحل عاج نام گذاری شده است. این جایزه از سال ۱۹۸۹ به این سو همه ساله به اشخاص، سازمان ها و موسساتی داده می شود که به خصوص در ترویج و تامین صلح و یا تحقیق در این زمینه تلاش کرده اند.

اینکه این جایزه چه زمانی به مرکل اهدا خواهد شد تا کنون مشخص نشده است.

 

در همین زمینه