گفته شده است که چندین شبکه توزیع پاسپورت های جعلی در افغانستان نیز کشف  شده است.
گفته شده است که چندین شبکه توزیع پاسپورت های جعلی در افغانستان نیز کشف شده است.

مسئولان حکومت طالبان در ریاست پاسپورت می‌گویند صدها تن را در پیوند به کمیشن‌کاری و جعل‌کاری پاسپورت شناسایی کرده و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده اند. مردم از فساد و کم‌کاری در ریاست پاسپورت شکایت دارند.

مسئولان طالبان در ریاست پاسپورت می گویند که در جریان یک سال گذشته بیش از ۳۵۰ کمیشن کار و افراد آلوده به فساد در این اداره را شناسایی کرده و به ارگان های عدلی و قضایی سپرده اند.

شیرشاه قریشی، معاون این ریاست امروز سه شنبه در کابل در جریان گزارش دهی فعالیت یک ساله این ریاست گفت: "در میان این ۳۵۰ تن افراد مختلف بودند، برخی آن ها با کارمندان کنونی ریاست پاسپورت ارتباط داشتند، که صدها تن آنان را منفک کردیم و به ارگان ها عدلی سپردیم. افرادی هم بودند که در برابر پول احکام جعلی برای عرایض می گرفتند." قریشی افزود که چندین شبکه توزیع پاسپورت های جعلی را نیز کشف کرده اند.

مسئولان این ریاست می گویند طی یک سال حاکمیت طالبان، بیشتر از ۷۰۰ هزار جلد پاسپورت توزیع شده است که از این طریق حدود چهار میلیارد افغانی عواید جمع آوری شده است.

تجمع مردم در برابر ریاست پاسپورت در کابل (عکس آرشیف)
تجمع مردم در برابر ریاست پاسپورت در کابل (عکس آرشیف)

اما آیا پاسپورت گرفتن آسان است؟

طالبان مدعی اند که در پروسه توزیع پاسپورت شفافیت ایجاد کرده، خدمات اینترنتی را گسترش داده اند، دفاتر را با وسایل پیشرفته مجهز کرده اند و اسناد مراجعین را محفوظ ساخته اند.

اما متقاضیان پاسپورت این سخنان را تنها یک ادعا می دانند و می گویند که بعد از تلاش های طولانی موفق به دریافت پاسپورت نشده اند.

یک باشنده کابل به دویچه وله گفت: "مادرم مریض است. چهار ماه قبل برایش فورم آنلاین پاسپورت پر کردم اما تاهنوز تاریخ بایومتریک نداده اند. به حرف می گویند که جلو فساد را گرفته ایم اما همین حالا در کابل گرفتن یک جلد پاسپورت [در بازار سیاه] به یک هزار دالر رسیده است."

حشمت ستانکزی، یک خبرنگار افغان در صفحه توییتر خود نوشته است که در ریاست پاسپورت، به بهانه های مختلف کارهای مردم به تعویق انداخته می شود. او نگاشته است: "یک جلد پاسپورت در برابر یک هزار الی دو هزار دالر رشوت تهیه می شود. به خدا قسم که این حقیقت است. کمیشنکاران آزادانه کار می کنند."

یکی دیگر از متقاضیان پاسپورت به دویچه وله گفت حالا از یک طرف قیمت پاسپورت افزایش یافته است و از طرف دیگر برای گرفتن پاسپورت باید ماه ها انتظار بکشند. او گفت: "در وقت تعیین شده پاسپورت نمی دهند. گاهی پنج ماه، گاهی چهار ماه و گاهی حتی یک سال زمان می برد. بعضی اوقات اسناد مراجعین در این ریاست مفقود می شود."

این شهروند به شرط فاش نشدن نامش گفت که در ریاست کنونی پاسپورت، بیشتر از دوره جمهوریت، فساد وجود دارد.

اما مسئولان حکومت طالبان در ریاست پاسپورت می گویند که به خاطر جلوگیری از ازدحام در کابل، خدمات ارایه فورم های آنلاین تقاضای پاسپورت را در ولایات نیز آغاز می کنند.

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله دری

 

در همین زمینه