بلغاریا برای جلوگیری از ورود مهاجران در مرز این کشور با ترکیه سیم خاردار کشیده است.
بلغاریا برای جلوگیری از ورود مهاجران در مرز این کشور با ترکیه سیم خاردار کشیده است.

مقام‌های بلغاریایی می‌گویند که ۱۴۱ مهاجر غیرقانونی را که تلاش داشتند وارد این کشور شوند دستگیر کرده‌اند. ظاهراً همه این مهاجران افغان ها بودند.

به گفته مقام‌ها، یک گروه ۸۸ نفری از مهاجران افغان هنگامی دستگیر شدند که در یک بس با شماره مقدونیای شمالی سفر می‌کردند. پولیس بس را در شهر بندری بورگاس در امتداد دریای سیاه متوقف کرد.

راننده ۶۰ ساله بس که تبعه مقدونیای شمالی است به قاچاق مهاجران متهم شده است.

یک گروه ۵۳ نفری دیگر از مهاجران افغان نیز هنگامی دستگیر شدند که منتظر بودند به یک منطقه جنگلی در نزدیکی بورگاس انتقال داده شوند.

در همین زمینه: بس حامل مهاجران افغان در بلغاریا تصادف کرد و راننده آن جان باخت

پولیس بلغاریا روز ۲۸ اگست اعلام کرد که تدابیر امنیتی در مرزهای شرقی با ترکیه را به دلیل افزایش شمار مهاجران غیرقانونی تشدید خواهد کرد.

بیشتر مهاجران از جمله افغان‌ها تلاش دارند از طریق بلغاریا و جاده بالکان خود را به اروپا برسانند.

بر اساس آمار منتشر شده، تعداد افغان هایی که به طور غیرقانونی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا حضور دارند در مقایسه با سال ٢٠٢٠، ٥٥ درصد افزایش یافته است. بسیاری از hفغان‌ها kdc در کشورهای همسایه، پاکستان یا ایران سرگردان مانده اند.

در همین زمینه: نگرانی دیده بان حقوق بشر از خشونت پلیس بلغاریا در برابر پناهجویان افغان

 

در همین زمینه