The border fence between Turkey and Greece runs near the wetlands of the Evros River
The border fence between Turkey and Greece runs near the wetlands of the Evros River

پولیس مرزی یونان در ۳۰ روز گذشته از عبور بیش از ۳۶ هزار مهاجر از رودخانه مرزی ایوروس جلوگیری کرد. آن ها قصد داشتند از ترکیه و با عبور از این رودخانه به صورت غیرقانونی وارد یونان شوند که عضو اتحادیه اروپا است.  

این خبر را تاکیس تئودوریکاکوس، وزیر محافظت از شهروندان در یونان، روز سه شنبه اعلام کرد. او در ادامه گفت، از آغاز سال تا به حال از ورود حدود ۱۵۴ هزار مهاجر از طریق این مسیر جلوگیری شده است. آن ها قصد داشتند از ترکیه با استفاده از این مسیر به یونان بیایند. وزیر نامبرده گفت، افزون براین در این فاصله زمانی ۸۵۲ فرد مظنون به قاچاق انسان بازداشت شدند.

بیشتر بخوانید: یونان جلو ورود ۱۵۰۰ مهاجر را به این کشور در یک روز گرفت

یونان از سال ۲۰۱۹ سیاست سختگیرانه تری را در پیش گرفته و از تلاش های مهاجرانی که سعی دارند از ترکیه با استفاده از مسیر زمینی و یا از راه بحر وارد شوند، جلوگیری می کند.

سازمان های بشردوست با انتقاد از این سیاست می گویند، پناهجویان با استفاده از روش غیرقانونی «Pushbacks» (به عقب راندن) پس زده می شوند، بدون این که امکان ارائه درخواست پناهندگی به آن ها داده شود.

حکومت یونان در آتن، ترکیه را مسئول می داند و می گوید، انقره معاهده پناهجویان با اتحادیه اروپا را رعایت نمی کند و جلوی عبور غیرقانونی از مرز را نمی گیرد. بلکه برعکس از این کار حمایت می کند و می شود گفت که تاکتیک «Push-Forward» (به جلو راندن) را تعقیب می کند.

بیشتر بخوانید: ده ها مهاجر با عبور از دریای ایوروس وارد یونان شدند

حکومت یونان می خواهد به خاطر افزایش شمار مهاجران مرز با ترکیه در شمال شرق کشور را تقریبا به صورت کامل مسدود کند.

در حال حاضر پروسه ادامه ساخت حصار مرزی که درازای آن به ۳۵ کیلومتر می رسد، در امتداد رودخانه ایوروس جریان دارد. قرار است ۸۰ کیلومتر دیگر به آن افزوده شود.

 

در همین زمینه