دیدار پادشاه هالند از کمپ مهاجران (۳۱.۰۸.۲۰۲۲)
دیدار پادشاه هالند از کمپ مهاجران (۳۱.۰۸.۲۰۲۲)

در حالی که بحران پناهندگی هفته ها است که در هالند جریان دارد، ویلم الکساندر، پادشاه این کشور از اقامتگاه ملی پناهجویان دیدار کرد. این مرکز در روزهای گذشته به خاطر شرایط بسیار بد زندگی پناهجویان در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته بود.

خاندان سلطنتی هالند اعلام کرد، پادشاه این کشور روز چهارشنبه در مرکز پناهجویان که در نزدیکی قریه مرزی «تر اپل» قرار دارد، هم با پناهجویان و هم با کارمندانی مستقر در آن جا، صحبت کرده است.

افزون براین او راجع به وضعیت پناهجویان ساکن در این کمپ از امدادگران صلیب سرخ، سازمان داکتران بدون مرز و سازمان های حامی پناهجویان که به مهاجران در این کمپ پرازدحام رسیدگی می کنند، کسب اطلاع کرد.

بیشتر بخوانید: هالند دستکم یک هزار مهاجر را در یک کشتی تفریحی در امستردام انتقال می‌دهد

در این دیدار، مسئول رسیدگی به مسائل پناهجویان، اریک فان دیر بورگ، ویلم الکساندر را همراهی می کرد. پناهجویان چندین هفته بود که تحت شرایط بسیار رقت انگیزی در بیرون از این کمپ بسیار پرازدحام به سر می بردند.

صدها تن شب های متمادی را در فضای باز و در بیرون از این کمپ می گذراندند. سازمان های امدادگر وضعیت بهداشتی را فاجعه بار خوانده بودند.

حکومت هالند جمعه هفته گذشته خبر داد که چند میلیون یوروی اضافی و آپارتمان های بیشتری را برای مهاجران در نظر گرفته است.

شهرهای بسیاری در کوتاه مدت، امکان سکونت برای شمار بیشتری از پناهجویان فراهم کردند تا به این ترتیب از میزان فشار بر مرکز پناهجویان در نزدیکی قریه «تر اپل» کاسته شود. در این میان وضعیت در این کمپ بسیار بهبود یافته است.

بیشتر بخوانید: هالند: صدها مهاجر از مرکز تیر اپل به مراکز دیگر انتقال داده شدند

دلیل بروز این بحران سرازیری گسترده پناهجویان به هالند نبود. شمار پناهجویان با ۴۳ هزار تن در سال باثبات است. اما در پی اقدامات اداره مهاجرت برای صرفه جویی و بستن مراکز پناهجویان، جای کافی وجود نداشت.

حکومت در هالند می خواهد تا زمانی که وضعیت اضطراری به صورت کامل رفع نشده است، الحاق اعضای خانواده ها به پناهجویان را به تاخیر بیاندازد تا به این وسیله از فشار بر ظرفیت های پذیرش پناهجویان کاسته شود. برخی از این اقدام حکومت انتقاد کرده و آن را غیرانسانی خوانده اند.

 

در همین زمینه