مهاجران در برابر آژانش فدرال مهاجرت در بلژیک، اگست ۲۰۲۲. عکس از پیکچر الیانس
مهاجران در برابر آژانش فدرال مهاجرت در بلژیک، اگست ۲۰۲۲. عکس از پیکچر الیانس

بر اساس تصمیم تازه حکومت بلژیک، پناهجویان تازه وارد باید در خواست پناهندگی خود را مستقیماً به اداره اتباع خارجی ثبت کنند و بعد به مرکز پتی شاتو بروند تا به آن‌ها سرپناه داده شود. ایی تصمیم از روز دوشنبه ۲۹ اگست اجرایی شده اما منتقدان می‌گویند که بحران در سیستم پذیرایی از مهاجران همچنان حل ناشده باقی خواهد ماند.

از ماهها به این سو، بیشتر مهاجرانی که به یگانه مرکز ثبت درخواست پناهجویی در پتی شاتو، که از سوی آژانس فدرال برای درخواست پناهندگی اداره می‌شود، مراجعه می‌کنند اما با درهای بسته روبرو می‌شوند.

باجود ایجاد حدود ۲۵۰۰ سرپناه در طول یک سال، پناهجویان همجنان با مشکل سرپناه روبرو هستند. حکومت برای رسیدگی به نیازهای عاجل، پذیرایی از افراد آسیب پذیر مانند خانواده‌ها، پناهجویان زیرسن و بدون همراه را در اولویت قرار داده است.

این تصمیم موجب شده که صدها پناهجو، از جمله مردان مجرد، در انتظار برای یافتن سرپناه، شبانه در برابر مراکز پناهجویی در بیرون می‌خوابند.

در همین زمینه: اردوی بلژیک به اسکان دادن پناهجویان کمک می کند

سردر گمی در میان مهاجران

قرار است تصمیم نیکول دو مور، وزیر دولت در امور پناهجویی و مهاجرت، مبنی بر ثبت درخواست پناهجویی در اداره اتباع خارجی، بحران کنونی را کاهش دهد اما سازمان‌های دفاع از مهاجران معتقدند که این اقدام مشکلی را حل نخواهد کرد.

سوتیتو نگو، مدیر سازمان خیریه سیره، می‌گوید که اداره اتباع خارجی از ثبت درخواست تعدادی از مهاجران خودداری کرده است: «روز دوشنبه حدود یک صد تن نتوانستند دوسیه‌های شان را تحویل دهند.» در سیستم جدید، مانند گذشته، خانواده‌ها و افراد زیرسن اولویت دارند و دیگران باید منتظر بمانند.

به گفته مهدی کاسو، بنیانگذار و سخنگوی انجمن شبکه شهروندی، تغییر آدرس باعث «سردرگمی مهاجران شده زیرا آن‌ها آدرس جدید را نمی شناسند.»

سوتیتو نگو به نوبه خود از سیستم جدید انتقاد می‌کند که به نظر او « تنها به این دلیل موجب کاهش افراد در صف انتظار می‌شود که پناهجویان باید به دو مرکز جداگانه مراجعه کنند: اداره اتباع خارجی برای ثبت درخواست پناهندگی و مرکز پتی شاتو برای درخواست مسکن.»

بنوا مانزی، سخنگوی آژانس فدرال برای مهاجرت جدا کردن صفوف انتظار مهاجران را می‌پذیرد و می‌گوید که « تصمیم حکومت سرپناه اضافی ایجاد نمی‌کند اما صفوف نیازمندان را از هم جدا می‌کند.» مشکل اینجا ست که حال مهاجران بدون سرپناه، مجبور هستند در دو محل جداگانه در برابر هردو مرکز در بیرون بخوابند.

در همین زمینه: در بلژیک مهاجران دسترسی به حقوق پناهندگی ندارند

مشکل اصلی کمبود سرپناه برای مهاجران است

سازمان‌های خیریه معتقدند که مشکل اصلی کمبود سرپناه در سیستم پذیرایی از مهاجران است که بدون ایجاد سرپناه‌های جدید حل نخواهد شد.

بحران سرپناه در برای مهاجران در بلژیک از یک سو با افزایش شمار مهاجران در سال‌های اخیر مرتبط است و از سوی دیگرمهلت طولانی بررسی درخواست‌های پناهندگی. به گونه متوسط، یک پناهجو، قبل از دریافت پاسخ اداره مهاجرت، مدت یک و نیم سال را در مرکز مهاجران سپری می‌کند.

به گفته بنوا مانزی، این روند، موجب ازدحام در سیستم پذیرش مهاجران و باعث می‌شود که «شمار افراد تازه وارد، بسیار بیشتر از افرادی باشد که مراکز پناهجویی را ترک می‌کنند.» بنوا مانزی معتقد است که به جای ایجاد مراکز جدید، باید روند بررسی درخواست‌ها را تسریع کرد.

 

در همین زمینه