۱۲ ایالت آلمان برنامه پذیرش پناهجویان تازه وارد را به دلیل کمبود جا توقف داده اند (عکس آرشیف)
۱۲ ایالت آلمان برنامه پذیرش پناهجویان تازه وارد را به دلیل کمبود جا توقف داده اند (عکس آرشیف)

در حال حاضر از ۱۶ ایالت ۱۲ ایالت آلمان ظرفیت پذیرش پناهجویان جدید را ندارند. این ایالات برنامه پذیرش شانر را در حال حاضر توقف داده اند. وزارت داخله آلمان گفته است که دلیل این امر آمدن رقم بالا پناهجویان از اوکرایین و کشورهای دیگر در آلمان است.

همچنین گفته شده است که افزایش آمار پناهجویان در مسیر بالقان نیز قابل مشاهده است. سخنگوی وزارت داخله آلمان گفت: «به دلیل تعداد بالای تازه واردان، دوازده ایالت در حال حاضر "سیستم تقسیم اولیه" را توقف داده اند.» او در ادامه گفته است که ممنوعیت های موقت در پذیرش پناهجویان از جانب ایالات بعضا وجود داشته است و این امر "غیرعادی نیست". علاوه بر این، به گفته سخنگوی وزارت داخله آلمان، تقسیم پناهجویان تازه وارد هنوز هم امکان پذیر است، زیرا ایالت های بزرگ آلمان هنوز طرفیت پذیرش پناهجویان جدید را دارند و تازه واردان را می پذیرند. او در ادامه توضح داده است که حکومت فدرال با ارائه ۳۱۸ املاک دولتی و بررسی اقدامات حمایتی بیشتر، در این امر ایالات را کمک می کند.

تقریباً دو هفته پیش، وزارت داخله آلمان اعلام کرد که از زمان حمله روسیه به اوکرایین حدود ۹۷۰ هزار پناهجو از اوکرایین در آلمان ثبت شده است. در عین حال اشاره شده است که شمار نامعلوم پناهچویان اوکرایینی از آلمان به کشور شان و یا دیگر کشور ها سفر کرده اند.

 

در همین زمینه