مارک روته، نخست وزیر هالند ادعا کرد، مشکل پناهجویان در «تیراپل» به خاطر کمبود مسکن است / عکس: Picture-alliance
مارک روته، نخست وزیر هالند ادعا کرد، مشکل پناهجویان در «تیراپل» به خاطر کمبود مسکن است / عکس: Picture-alliance

دونیا میاتوویچ، کمیسار حقوق بشر اتحادیه اروپا، هالند را به خاطر وضعیت فاجعه بار در زمینه پذیرش پناهجویان، به نقض حقوق اولیه آن ها متهم کرد. او به بلندپایه ترین مسئول امور پناهجویان در هالند نوشت، وقتی که صدها تن مجبور شوند شب ها را بیرون از «تیر اپل»، مرکز ملی بگذرانند، در این صورت حتی حداقل استندردهای کنوانسیون حقوق بشر اروپا برآورده نمی شود.

دونیا میاتوویچ، کمیسار حقوق بشر اتحادیه اروپا در ادامه این نامه نوشته است، وقتی که تامین شرایط انسانی و ایمنی فقط به کُندی تضمین شوند، حقوق پناهجویان از این وضعیت متاثر می شود.

بیشتر بخوانید: بحران پناهجویان در هالند: پادشاه هالند از کمپ مهاجران دیدار کرد

این کمیسار حقوق بشر در مورد رفتار نابرابر با پناهجویان از اوکرایین و پناهجویان کشورهای دیگر ابراز نگرانی کرد. او خواهان این شد که از تبعیض در زمینه دسترسی به امکان ارائه درخواست پناهندگی و کمک های دیگر جلوگیری شود.

در ادامه نامه میاتوویچ آمده است، وقتی که هدف هالند کاهش سرازیری پناهجویان و برحذر داشتن آن ها از آمدن به این کشور باشد و دقیقا همین پیام را برسانند، آمادگی عمومی برای پذیرش مهاجران در درازمدت تضعیف می شود.

شورای اروپا بر رعایت حقوق بشر در ۴۶ کشور عضو نظارت دارد. این سازمان بخشی از اتحادیه اروپا نیست.

پناهجویان هفته های متمادی تحت شرایط رقت بار در درون کمپ بسیار پرازدحام «تیر اپل» و بیرون از آن می خوابیدند.

یک هفته پیش، حکومت هالند از اختصاص چندین میلیون یورو و آپارتمان های بیشتر برای مهاجران خبر داد. شهرهای بیشتری سرپناه های عاجل ایجاد کردند تا به این وسیله باری از دوش این مرکز برداشته شود. در این میان وضعیت تا حدی بهبود یافته است.

بیشتر بخوانید: هالند: صدها مهاجر از مرکز تیر اپل به مراکز دیگر انتقال داده شدند

میاتوویچ، کمیسار حقوق بشر شورای اروپا از مرگ یک نوزاد سه ماهه در «تیر اپل» که یک هفته قبل رخ داد، ابراز نگرانی کرد.

در این ارتباط لوی سارنوالی در دن هاگ هالند، روز جمعه اعلام کرد، تحقیقات و بازجویی از شاهدان نشان داده است که هیچ اقدام خلاف قانونی باعث مرگ این نوزاد نشده است. اما نهادهای صحی و امنیتی به تحقیقات راجع به این دوسیه ادامه می دهند.

 

در همین زمینه