کشتی نجات «گیو بارنتس» در جریان یکی از عملیان های نجات اش در بحیره مدیترانه
کشتی نجات «گیو بارنتس» در جریان یکی از عملیان های نجات اش در بحیره مدیترانه

کشتی نجات "جیو بارنتس" که مربوط سازمان "داکتران بدون مرز" است، با ۲۶۷ پناهجوی نجات یافته از بحیره مدیترانه اجازه لنگر انداختن به ایتالیا را دریافت کرده است.

پس از هفت روز انتظار، این کشتی نجات اجازه یافت در بندر "تارانتو" ایتالیا لنگر اندازد. سازمان "داکتران بدون مرز" روز سه شنبه در تویتراش خبر داده است که کشتی نجات «جیو بارنتس» این ۲۶۷ مهاجران را طی چندین ماموریت نجات داده است. این در حالی است که عصر سه شنبه امدادگران خصوصی دریایی، عملیات نجات بیشتری را در بحیره مدیترانه انجام داده اند.

کشتی نجات "هیمونتی۱" که مربوط سازمان "اس او اس هیمونتی" است، ۱۱۱ مهاجر را از سواحل لیبیا از یک کشتی که در حال واژگون شده بود، نجات داده است. در این عملیات نجات، کشتی بادبانی «نادیر» از سازمان "Resqship" نیز شرکت داشت.

همچنان کشتی نجات «Rise Above» از سازمان آلمانی "Mission Lifeline "، ده ها مهاجر را از بحیره مدیترانه نجات داده و ۷۰ مهاجر نجات داده شده را به کشتی نجات "دیدبان دریا ۴" که بسیار بزرگتر است، انتقال داده است.

بحیره مدیترانه یکی از مهمترین و در عین حال خطرناک ترین مسیر های فرار در سراسر جهان برای پناهجویان به شمار می رود. از ابتدای سال روان میلادی، براساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)، حداقل ۱۲۶۴ نفر در حین عبور از آب های مدیترانه جان خود را از دست دادند. تعداد موارد گزارش نشده احتمالاً بسیار بیشتر است.

 

در همین زمینه