پناهجویان ایزدی در فضای باز در یونان شب و روز را سپری می‌کنند
عکس از خبرگزاری فرانسه/ تاریخ ۶ سپتمبر ۲۰۲۲
پناهجویان ایزدی در فضای باز در یونان شب و روز را سپری می‌کنند عکس از خبرگزاری فرانسه/ تاریخ ۶ سپتمبر ۲۰۲۲

از دو هفته به اینسو، حدود ۱۲۰ ایزدی در بیرون از یک اردوگاه مهاجران که در شمال یونان قرار دارد، در فضای باز می خوابند. این پناهجویان ناگزیر شده اند که از عراق فرار کنند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک کارمند یک اردوگاه پناهجویان در نزدیکی شهر سرس گزارش داده است که دست کم ۱۲۰ پناهجوی ایزدی به دلیل نبود جا در این کمپ، شب و روز را در فضای باز سپری می‌کنند. در داخل این کمپ ۷۰۰ پناهجوی دیگر که بیشترین اجتماع ایزدیان در یونان را تشکیل می‌دهند، مسکن گزین می‌باشند. در این اردوگاه تنها زنان و کودکان پذیرفته شده و درب آن به روی تازه واردان مسدود می‌باشد. این گروه که در بیرون از اردوگاه و در فضای باز می‌خوابند، اغلب مردان جوان هستند.

فهد، یک پناهجوی ۲۲ ساله که در بیرون از این اردوگاه نشسته بود به خبرگزاری فرانسه گفت:‌ «ما هر روز التماس می‌کنیم که ما را به داخل کمپ راه بدهند، اما هیچ کس با ما کمک نمی‌کند. ما ترس داریم، نمی‌توانیم جایی برویم.»

مرتبط:بیوه جنگجوی داعش در پیوند به بردگی دختران ایزدی محکوم شد

اقلیت ایزدی کرد زبان از سوی شبه نظامیان جهادگرای دولت اسلامی (داعش) به گونه وحشیانه مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.

زمانی که این گروه در سال ۲۰۱۴، کوه‌های سنجار در شمال غرب عراق را تصرف کرد، زنان و دختران ایزدی را مجبور به بردگی نمود. افزون بر آن، اعضای این گروه از پسران نوجوان به عنوان سرباز استفاده می کردند و صدها مرد از این اجتماع را از بین بردند. این منطقه شمال غربی عراقی جاییست که ایزدی ها از چند قرن به اینسو در آنجا زندگی می‌کردند. از آن زمان به بعد، هزاران ایزدی ناگزیر شدند که از عراق فرار کنند.

با این همه، حکومت محافظه کار یونان برای جلوگیری از ورود پناهجویان تصمیم گرفته است که ده‌ها اردوگاه را مسدود کند. در حال حاضر، ۳۴ کمپ در یونان فعال هستند. در حالی که دو سال پیش ۱۲۱ اردوگاه از پناهجویان میزبانی می کردند.

 

در همین زمینه