مهاجران در برابر مرکز پتی شاتو در بروکسل. عکس از سازمان داکتران دنیا
مهاجران در برابر مرکز پتی شاتو در بروکسل. عکس از سازمان داکتران دنیا

حکومت بلژیک مرکز جدیدی را برای پناهجویان دوبلینی ایجاد کرده تا اخراج این پناهجویان به اولین کشور ورودی یا مسئول بررسی درخواست پناهندگی آنان را، تسریع کند. حکومت همچنین امیدوار است مشکل ازدحام در مراکز پذیرایی از پناهجویان دیگر را نیز حل کند.

در حالی که بلژیک با مشکل پذیرایی از مهاجران روبروست، حکومت تلاش دارد به نوعی تقصیر را به گردن پناهجویان دوبلینی بیاندازد. برای اولین بار، مسئولان یک مرکز جدید پذیرایی از پناهجویان دوبلینی را در زوانتم، در چندین کیلومتری بروکسل ایجاد کردند.

به گفته سوتیاتا نگو، عضو سازمان خیریه سیره، مرکز جدید «بر سر راه فرودگاه و در نزدیکی یک مرکز بسته قرار دارد.»

مرکز جدید ظرفیت ۲۲۰ پناهجو را دارد و قرار است از طریق آن پناهجویان به کشوری اخراج گردند که پیشتر در آن درخواست پناهدگی داده‌اند.

در همین زمینه: در بلژیک مهاجران دسترسی به حقوق پناهندگی ندارند

نیکول مور، وزیر جدید امور پناهندگی و مهاجرت بلژیک به رسانه‌ها گفت که «بیشتر از نیم پناهجویان در بلژیک، قبلاً در یک کشور دیگر درخواست ثبت کرده‌اند. سال گذشته شمار این پناهجویان ۱۱ هزار تن بود. بین ماههای جنوری وجولای امسال، این رقم ۸ هزار نفر است.»

نیکول مور دو راه را در برابر مهاجران دوبلینی قرار داده است: برگشت داوطلبانه یا اخراج اجباری. با اینحال، همانند سایر کشورهای اروپایی، بلژیک نیز باید با مشکل عدم همکاری کشورهای ذیدخل دست و پنجه نرم کند.

تنها ۳ درصد دوبلینی‌ها اخراج شده‌اند

واقعیت آن است که بلژیک نیز، مانند سایر کشورها، در اخراج پناهجویان به کشورهای مسئول دوسیه آن‌ها با مشکل روبروست. این کشورها که عمدتا ایتالیا، اسپانیا یا یونان هستند، خود با بحران مهاجران روبرو هستند و تمایلی به دوباره پذیرفتن مهاجران دوبلینی ندارند.

بر اساس آمار، تنها ۳ درصد از پناهجویان دوبلینی از بلژیک برگرداده شده‌اند. در نتیجه بیشتر این پناهجویان در مراکز معمولی باقی می‌مانند و سبب ازحام می‌شوند.

مقام‌ها در گذشته تلاش کرده بودند هنگام ثبت درخواست پناهندگی، به مهاجران دوبلینی سرپناه بدهند اما تعداد زیادی از این مهاجران به علت کمبود جا در جاده‌ها می‌خوابند.

سازمان‌های خیریه از ایجاد مرکز جدید نگران هستند. مهدی کاسو، از شبکه کمک شهروندان به مهاجران از همین حالا پیش بینی می‌کند که مهاجران« از ترس، به این مرکز مراجعه نخواهند کرد. آن‌ها ترجیح می‌دهند که دوره ۱۸ ماهه انتظار برای بررسی وضعیت یک مهاجر دوبلینی را، در بیرن از مراکز بگذارنند تا این که اخراج شوند.»

این موضوع سبب شده که شمار مهاجران دوبلینی که به شبکه شهروندان مراجعه می‌کنند در ماههای اخیر از ۱۱ درصد به ۶۵ درصد برسد.

در همین زمینه: سازمان‌های خیریه در بلژیک: باید سرپناه‌های جدید برای مهاجران ایجاد گردد

 

در همین زمینه