مهاجران در مالتا و ایتالیا در انتظارآمدن به آلمان
مهاجران در مالتا و ایتالیا در انتظارآمدن به آلمان

در حال حاضر، شورای منطقوی آلمان نمی خواهد که وزارت داخله کشور، پناهجویان بیشتری را از ایتالیا و سایر کشورهای که در مرز خارجی اتحادیه اروپا قرار دارند، به صورت داوطلبانه بپذیرد. دلیل اساسی کمبود ظرفیت برای اسکان پناهجویان جدید عنوان شده است.

 راینهارد ساگر رئیس انجمن های ارشد منطقوی بعد از رایزنی های هیئت رئیسه در نوهاردنبرگ، ایالت براندنبورگ می گوید که سالون های ورزشی و اقامتگاه های موقت نشان دهنده معضل اسکان مهاجران در شهرداری ها است. او در ادامه می گوید: «بنابراین ما تقاضا می کنیم که اتحادیه اروپا پذیرش داوطلبانه مهاجران بیشتر را کنار بگذارد و ما همچنان خواهان حمایت بیشتر از ایالت ها و حکومت فدرال هستیم.» آلمان در ماه جون پذیرش ۳۵۰۰ پناهجو را وعده کرده است.

پذیرش داوطلبانه برای یک سال براساس "مکانیسم همبستگی داوطلبانه اتحادیه اروپا"، برای کم کردن فشار از کشور های مرز خارجی جنوبی مانند ایتالیا، برنامه ریزی شده است. در اینجا پناهجویانی مطرح اند که توسط سازمان های امدادی خصوصی از غرق شن در آب ها نجات یافته اند. براساس اظهارات وزارت داخله آلمان اولین گروه این پناهچویان قرار است در پایان ماه سپتمبر به این کشور انتقال بیایند.

در برخی از شهرداری های آلمان در حال حاضر مشکلات ظرفیتی در بخش اسکان وجود دارد. دلیل این امر پذیرش مهاجران جنگی از اوکرایین و افزایش تعداد پناهجویان و پناهندگان سایر کشورها عنوان شده است.

شهرداری ها از حکومت فدرال می خواهند، مسئولیت اسکان این افراد را به دوش بگیرد. در ماه جنوری حکومت فدرال آلمان، تعهد کرد که هزینه اسکان مهاجران اوکرایینی را به دوش میگیرد. اینک شهرداری ها می خواهند که از همین زمان هزینه های اسکان همه پناهجویان به رسمیت شناخته شده یا قبول شده را نیز حکومت فدرال به طور کامل به عهده گیرد.

 

در همین زمینه