گروهی از مهاجران در دنمارک. عکس از پیکچر الیانس
گروهی از مهاجران در دنمارک. عکس از پیکچر الیانس

دنمارک تصمیم گرفته است که مانند بریتانیا، پناهجویان را برای بررسی درخواست های شان به رواندا، در افریقا بفرستد. حکومت دنمارک و رواندا یک اعلامیه را در این مورد امضا کردند.

دنمارک می خواهد، عملی کردن برنامه های اش را برای فرستادن متقاضیان پناهندگی به رواندا آغاز کند. حکومت رواندا و دنمارک روی یک اعلامیه سیاسی توافق کردند. در این اعلامیه روی تقویت همکاری در مسائل پناهندگی و مهاجرت تاکید شده است.

وزارت امور مهاجرت و پناهندگی دنمارک توضیح داده است که هر دو کشور، سیستم پناهندگی کنونی را غیرقابل عملکرد می دانند. از دید این دو کشور، نیاز به راه حل جدید دانسته می شود.

این وزارت توضیح داده است که این راه حل شامل تلاش مشترک برای ایجاد یک میکانیسم به هدف انتقال پناهجویان از دنمارک به رواندا می باشد تا پرونده شان مورد ارزیابی قرار گیرد و حفاظت احتمالی تضمین شود.

یک اکثریت از نمایندگان پارلمان دنمارک در ماه جون ۲۰۲۱ قانونی را تصویب کرد که این قانون ایجاد مراکزی پناهندگی در کشورهای دیگر را برای پناهجویان ممکن می سازد.

بر بنیاد این قانون، دنمارک می تواند پناهجویان را به کشورهای سومی با هواپیما انتقال بدهد. پناهجویان تا زمانی که روی پرونده های شان در دنمارک تصمیم گرفته می شود باید انتظار بکشند.

کمیسیون اتحادیه اروپا در آن زمان از این پروژه با صراحت انتقاد کرد و گفت که در صورت عملی شدن این برنامه، اقدام های حقوقی را روی دست خواهد گرفت.

بسته پناهندگی بریتانیا با رواندا

بریتانیا نیز با رواندا در مورد برنامه هایی برای انتقال مهاجران توافق کرده است. دادگاه عالی بریتانیا در لندن در حال حاضر بسته پناهندگی بریتانیا را با این کشور افریقای شرقی بررسی می کند.

این توافقنامه در نظر دارد، مهاجرانی که به صورت غیر قانونی به بریتانیا سفر کرده اند، صرف نظر از زادگاه و بدون بررسی تقاضا های پناهندگی شان با هواپیما ها به رواندا انتقال داده می شوند. آن ها باید در آن کشور، امکان ارائه تقاضا پناهندگی را به دست آورند. در صورتی که آن ها حق پناهندگی را داشته باشند، باید در رواندا بمانند، در غیر آن به کشورهای شان پس فرستاده خواهند شد.

سازمان کمک به مهاجران سازمان ملل متحد که مقر آن در شهر بن آلمان است، از این برنامه به عنوان تخطی از حقوق بین المللی انتقاد کرده است. اسقف های بریتانیا این برنامه را «شرم برای بریتانیا» خوانده اند.

افزون بر آن متقاضیان پناهندگی متعدد و نیز سازمان های امور مهاجرت، علیه این برنامه بریتانیا، اقامه دعوا کرده اند.

هدف از این برنامه ها ایجاد ترس در میان مهاجران است که به صورت غیرقانونی تلاش می کنند که به بریتانیا سفر کنند. اما تا به حال هیچ مهاجری به رواندا فرستاده نشده است.

اخیراً یک برنامه پرواز برای ماه جون، بعد از یک حکم دادگاه عالی اروپا برای حقوق بشر فسخ شد.

لیز تراس، نخست وزیر جدید بریتانیا که قبلاً وزیر خارجه بود و خود را برای مقام نخست وزیری نامزد کرده بود، وعده کرد که به این برنامه ها پابند می ماند.

 

در همین زمینه