آلمان: زنان و مردان از افغانستان و پاکستان در کمپ پناهندگانی که توسط ایالت هسن در لیمبورگ اداره می شود / تصویر از رویترز
آلمان: زنان و مردان از افغانستان و پاکستان در کمپ پناهندگانی که توسط ایالت هسن در لیمبورگ اداره می شود / تصویر از رویترز

در شش ماه گذشته رقم پناهجویانی که وارد آلمان شده اند، افزایش چشمگیر داشته است. بیشتر این افراد شهروندان افغانستان هستند.

براساس گزارش یک روزنامه آلمانی، در نیمه سال جاری، در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، مهاجران بیشتری به صورت غیر قانونی وارد آلمان شده اند.

روزنامه «ولت ام زونتاگ» این گزارش را براساس یک سند محرمانه ادارات امنیتی آلمان تهیه کرده است. بر اساس این گزارش، پولیس آلمان فدرال در این سال جمعاً ۳۶ هزار و ۱۰۰ مورد سفر غیر قانونی را ثبت کرده است که ۴۷ درصد بیشتر از زمان مشابه در سال گذشته می باشد.

یک سخنگوی وزارت داخله فدرال آلمان به این روزنامه گفته است که اکثریت این مهاجران که به صورت غیرقانونی به آلمان سفر کرده اند، از طریق منطقه بالقان آمده اند. اکثریت آن ها شهروندان افغانستان، سوریه، ترکیه، عراق و تونس بوده اند.

چنانچه همین روزنامه از یک تحلیل داخلی آژانس حفاظت از مرز های اروپا (فرانتکس) نقل کرده است، در مرز های خارجی اتحادیه اروپا نیز شمار مهاجران افزایش یافته است.

بر مبنای این گزارش، در ماه جولای جمعاً ۳۵ هزار مورد عبور غیر قانونی از مرز های خارجی اتحادیه اروپا و حوزه شینگن ثبت شده است. به این ترتیب این تعداد آشکارا بیشتر از ماه قبل آن (جون با ۲۹ هزار) بوده است؛ در حالی که در سال قبل در همین ماه، این رقم ۲۰ هزار و ۷۰۰ بوده است.

در این سند محرمانه که روزنامه «ولت ام زونتاگ» از آن نقل کرده است، افزوده شده است که مسیر غربی بالقان و بحیره مدیترانه مرکزی، مناطقی اند که بیشتر مهاجران و پناهجویان با عبور از آن به غرب اروپا می رسند.

افزون بر آن سفر از طریق ترکیه به ایتالیا، با گذشت هر روز افزایش میابد. براساس این گزارش، در آلمان، مرز ها با اتریش و چک به خصوص از این سفر های غیرقانونی متأثر شده اند.

در این سند به این موضوع نیز اشاره شده است که در حال حاضر اتریش خود را با بالاترین رقم آمدن مهاجران و پناهجویان از سال ۲۰۱۵ به این سو مواجه می بیند.

 

در همین زمینه