کودکان پناهجو در جریان سفر شان در مسیر بالقان مورد بدرفتاری های پولیس، قاچاقبران انسان و دیگر افراد ناشناس قرار می گیرند
کودکان پناهجو در جریان سفر شان در مسیر بالقان مورد بدرفتاری های پولیس، قاچاقبران انسان و دیگر افراد ناشناس قرار می گیرند

طبق یک گزارش سازمان نجات کودکان «سیف دِ چیلدرن» کودکان پناهجو در مسیر بالقان اغلباً در معرض خشونت‌های جدی به شمول لت و کوب، آزار جنسی و بهره کشی قرار می‌گیرند.

سازمان نجات کودکان (سیف د چیلدرن) روز سه شنبه در برلین گفته است که کودکان پناهجو در جریان سفر شان در مسیر بالقان مورد بدرفتاری های پولیس، قاچاقبران انسان و دیگر افراد ناشناس قرار می گیرند. این کودکان خود را بیچاره و تنها احساس می کنند و گاهی با پیامدهایی مواجه می شوند که برای همیشه رشد آنها را آسیب می رساند.

گزارش این سازمان امدادی تحت عنوان «هرجا برویم یکی به ما آسیب می زند» میزان بسیار بلند خشونت و کمبود آشکار اقدامات حفاظتی برای پناهجویان زیر سن در اروپا را نشان می دهد. در این گزارش آمده است که مرتکبین این بدرفتاری ها بیشتر بزرگسالان دارای قدرت مانند پولیس مرزی و قاچاقچیان اند. علاوه بر این بخشی از این کودکان به سرپناه هایی مشابه زندان منتقل شده و در مورد حقوق شان به آن ها معلومات داده نشده است.

این سازمان انتقاد کرده است که احتمالاً علت اصلی این وضعیت، سیاست بازدارندگی اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه در برابر پناهجویان است. دبیرکل بخش اروپای «سیف دِ چیلدرن» گفته است که «کودکان در معرض خشونت تکان دهنده توسط پولیس و محافظان مرزی قرار می گیرند، خشونتی که بدون مجازات می ماند، چرا که اروپا بر جلوگیری از ورود (مهاجران) تمرکز دارد.»

این سازمان حقوق بشری گفته است که به خصوص کودکان زیر سن بدون همراه در معرض خطر قرار می گیرند. بسیاری از آنها مجبورند در طول سفرشان شب را در هوای آزاد سپری کنند یا با بزرگسالان بیگانه در ساختمان های مخروبه و قدیمی به سر ببرند که خطر لت و کوب و آزار جنسی را در پی دارد.

در گزارش آمده است که بسیاری از این کودکان و نوجوانان درمانده که امکاناتی برای التیام بخشیدن به تجربیات تلخ خود ندارند، نگرانی و استرس خود را با نوشیدن الکول و گرفتن مواد مخدر کاهش می دهند. همچنان موارد وحشتناکی از خودزنی تا تلاش به خودکشی نیز در میان آن ها وجود دارد.

دبیرکل بخش اروپایی سازمان «سیف دِ چیلدرن» گفته است که اتحادیه اروپا و حکومت ها باید فورا اقدام کنند. او افزوده است: «آنها باید به کودکان در حین فرار دسترسی به مسیرهای امن، تنظیم شده و قانونی مهاجرت را ممکن سازند، تا دیگر در معرض زجر و مشکلات مستند شده در این گزارش قرار نگیرند.»

 

در همین زمینه