عکس آرشیف: مهاجران افغان در  مرز اسلام قلعه. عکس از پیکچر الیانس
عکس آرشیف: مهاجران افغان در مرز اسلام قلعه. عکس از پیکچر الیانس

به گزارش خبرگزاری پژواک افغانستان، در سال روان خورشیدی، بیش از ۲۵۲ هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان با زور یا داوطلبانه به افغانستان برگشته‌اند. بیشتر از نیم این مهاجران از ایران با زور اخراج شده‌اند.

خبرگزاری پژواک این ارقام را با اتکا بر اطلاعات منتشر شده در صفحه فیسبوک وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان ارائه کرده است.

در گزارش که روز یکشنبه ۱۱ سپتمبر منتشر شده آمده است: «از جمله ۲۵۲ هزار افغان حدود ۲۳۱ هزار تن از ایران برگشته‌اند که بیشتر از نیم آن‌ها ( کمی بیشتر از ۱۳۵ هزار) با زور از ایران اخراج شده‌اند.» پژواک رقم مهاجرانی را که داوطلبان برگشته‌اند حدود ۹۶ هزار تن ذکر کرده است.

بر اساس ارقام آژانس پژواک، حدود ۹۶ هزار افغان نیز داوطلبانه از ایران به افغانستان برگشته‌اند.
بر اساس ارقام آژانس پژواک، حدود ۹۶ هزار افغان نیز داوطلبانه از ایران به افغانستان برگشته‌اند.

در همین باره: طالبان از افزایش اخراج مهاجران افغان از ایران خبر می‌دهند

گزارش پژواک همچنین حاکی از آن است که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، امریکا و کشورهای غربی حدود ۱۵۰ هزار افغان همکار محلی خود را از افغانستان تخلیه کرده‌اند.

بر اساس گزارش از ماه اسد سال گذشته تا کنون حدود ۲۱ هزار افغان از پاکستان به افغانستان برگشته‌اند.

این در حالیست که بر بربنیاد آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از ماه جنوری ۲۰۲۱ تا ماه جون سال روان میلادی، بیش از ۲۵۰ هزار افغان به پاکستان مهاجرت کرده اند.

بیشتر این افراد پس از ماه اگست سال گذشته وارد پاکستان شده‌اند. 

در همین زمینه