جیورجیا ملونی، روز دوشنبه ۲۶ سپتمبر ۲۰۲۲ در روم.. عکس از رویترز
جیورجیا ملونی، روز دوشنبه ۲۶ سپتمبر ۲۰۲۲ در روم.. عکس از رویترز

جیورجیا ملونی، رهبر ۴۵ ساله حزب حزب پسا-فاشیستی «فراتلی د ایتالیا» در انتخابات ۲۵ سپتمبر در صدر آراء قرار گرفت. انتظار می‌رود او در ائتلافی راستگرا با ماتئو سالوینی و جیورجیو برلوسکونی، به ترتیب وزیر داخله و صدراعظم پیشین ایتالیا، اکثریت لازم برای تشکیل حکومت را به دست آرد.

این اولین بار بعد از به قدرت رسیدن موسولینی در سال ۱۹۴۵۷، یک حزب پسا-فاشیستی، رهبری حکومت ایتالیا را به دست می‌آرد.

بر اساس نتیج ابتدایی شمارش آراء، حزب فراتلی د ایتالیا به رهبری جیورجیا ملونی در انتخابات روز یکشنبه بیشتر از ۲۶ درصد آراء را به دست آورده در حالیکه متحدان راست گرای این حزب، حزب لیگا به رهبری ماتئو سالوینی ۸،۵ و حزب فورزا ایتالیا، به رهبری سیلویو برلوسکونی، حدود ۸ درصد آراء را از آن خود کرده‌اند.

اتحاد راست میانه و چپ ایتالیا به دور حزب دمکرات بین ۲۵،۵ و ۲۹،۵ درصد آراء و جنبش پنج ستاره نیز از ۱۳،۵ تا ۱۷،۵ درصد آراء را به دست آورده‌اند.

به گفته ماتئو سالوینی، ائتلاف راستگرا در دو مجلس نمایندگان و سنا پیشتاز است.

جیورجیا ملونی که دیشب ادعا کرد رهبری حکومت آینده را به عهده خواهد داشت، اولین زنی خواهد بود که این پست را احراز خواهد کرد.

انتقاد از مهاجران و دگرباشان جنسی

جیورجیا ملونی در دوران کارزارهای انتخاباتی، دفاع از حاکمیت ملی ضد اروپایی، مخالفت با دگرباشان جنسی و انتقاد از مهاجران را در صدر اهداف خود قرار داده بود..

او در یکی از اولین کارزار انتخاباتی خود تاکید کرده بود: «من میخواهم این ملت[ایتالیا] را آزاد کنم.»

جیورجیا ملونی، که در سال ۲۰۱۶، در فیسبوک از «جایگزینی بزرگ قومی در ایتالیا» انتقاد کرده بود، مهاجرت را برای کشورش زیان بارتوصیف می‌کند. او حدود سه هفته پیش از برگزاری انتخابات، ویدیویی را در تویترش منتشر کرد که گفته می‌شود مربوط به تجاوز جنسی یک تبعه گینه به یک زن مهاجر اوکراینی است.

محافل چپ ایتالیا از انتشار این ویدیو شدیداً انتقاد و جیورجیا ملونی را به استفاده ابزاری از مساله مهاجران متهم کردند.

جیورجیا ملونی که از دوران دانشجویی با محافل راست گرا و نئو‌فاشیستی ایتالیا رابطه داشت، در سال ۲۰۰۶ به نمایندگی و معاونیت پارلمان ایتالیا انتخاب شد. دو سال بعدتر، در حکومت سیلویو برلوسکونی، او وزیر امور جوانان شد و در سال ۲۰۱۲ نیز حزب فراتلی د ایتالیا را ایجاد کرد.

در فرانسه، مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی مجمع ملی از پیروزی جیورجیا ملونی استقبال کرده و آن را «مقاومت در برابر تهدید اتحادیه اروپای غیر دموکراتیک» خوانده است.

در همین باره: محبوبیت جیورجیا ملونی، نامزد راست‌گرا برای انتخابات ایتالیا

 

در همین زمینه