اصلاح رایگان مو برای مهاجران در پاریس، سپتمبر ۲۰۲۲. گزارشگر حفیظ احمد میاخیل

انجمن همبستگی مهاجران ویلسن در پاریس برای مهاجران و کسانی که درآمد کمتر دارند یک مرکز اصلاح مو ایجاد کرده است. تعدادی از مهاجران از جمله افغان ها به این مرکز خیابانی می‌آیند تا موهای شان را کوتاه کنند. اصلاح و آرایش مو و ریش در اینجا به طور مجانی انجام میشود. گزارش ویدیویی مهاجر نیوز را ببینید.

در یکی از میدان‌های پاریس، رضا کاران انجمن همبستگی مهاجران ویلسن، که خود مهاجر هستند، به صورت مجانی موهای دیگران را اصلاح میکنند. امروز بین ۳۰ تا ۳۵ مهاجر بخاطر اصلاح موهای شان اینجا آمده اند.

به گفته مسئولان، مهاجران به دلیل قیمت بالای سلمانی در بازار، به اینجا می‌ایند. خدمات اصلاح مو برای مهاجران حدود یک و نیم سال قبل آغاز شده و تا هنوز بیش از ۲۰۰۰ تن از آن مستفید گردیده اند.

با گذشت زمان تقاضای مهاجران بخاطر کوتاه کردن رایگان مو بیشتر شده است. مسئولان آرزو دارند تا بتوانند در آینده یک سالون مناسب برای این کار پیدا کنند.

 

در همین زمینه