۲۹ سپتمبر ۲۰۲۲، مهاجران در مرز چک با کشور اسلواکی./عکس: CTK Photo/Vaclav Salek/picture alliance
۲۹ سپتمبر ۲۰۲۲، مهاجران در مرز چک با کشور اسلواکی./عکس: CTK Photo/Vaclav Salek/picture alliance

وزیران داخله کشورهای سلواکیا، اتریش، مجارستان و چک خواهان محافظت بیشتر از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا شدند. آن ها طی دیداری که در براتیسلاوا داشتند، در زمینه همکاری بیشتر برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی به توافق رسیدند.

این اطلاعات را رومان میکولیچ، وزیر داخله سلواکیا و میزبان این دیدار به خبرگزاری «TASR» ارائه کرد. میکولیچ، وزیران داخله کشورهای نامبرده را در کوتاه مدت به شرکت در این دیدار فراخوانده بود. پیش از آن نخست جمهوری چک و سپس در واکنش به آن اتریش کنترول در مرز با سلواکیا را آغاز کرده بودند.

حکومت چک اعلام کرد، دلیل این اقدام این است که شمار مهاجرانی که به صورت غیرقانونی از طریق سلواکیا وارد کشور می شوند، پیوسته رو به افزایش است.

نهادهای مسئول در ویانا در پی این اقدام از این هراس داشتند که قاچاقبران به جای چک، راه اتریش را در پیش بگیرند تا از آن جا مهاجران را به کشورهای دیگر و به خصوص به آلمان انتقال دهند. 

میکولیچ اعلام کرد، این چهار وزیر یک صدا به این نتیجه رسیدند که کمیسیون اروپایی باید فشار بیشتری بر کشورهای سوم وارد کند «تا با مهاجرت غیرقانونی در محل مبارزه شود.»

همچنین به گفته وزیر داخله سلواکیا پس فرستادن مهاجران باید به آن کشورهایی تسریع شود که از آن جا وارد اروپا شده اند.

 

در همین زمینه