تظاهرکنندگان در کپن هاگ، برعلیه اخراج خانواده های سوریایی به کشورشان اعتراض می کنند./عکس: Thibault Savary/AFP/Getty Images
تظاهرکنندگان در کپن هاگ، برعلیه اخراج خانواده های سوریایی به کشورشان اعتراض می کنند./عکس: Thibault Savary/AFP/Getty Images

اداره آمار اتحادیه اروپا می‌گوید که میزان دستورهای اخراج برای پناهجویان پذیرفته نشده در اتحادیه اروپا، رو به افزایش است. در سه ماه دوم سال ۲۰۲۲ دستور اخراج برای حدود ۱۰۰ هزار نفر در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا صادر شده است. 

بر بنیاد معلوماتی که اداره آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) روز دوشنبه نشر کرد، در سه ماه دوم سال ۲۰۲۲، میزان دستورهای اخراج صادر شده در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا افزایش چشمگیر داشته است.

در حالی که ۲۳هزارو ۱۱۰ مورد اخراج انجام شده و در همین ارتباط تعدادی از آن ها از یک کشور عضو اتحادیه اروپا به یک کشور دیگر عضو فرستاده شدند، در سه ماه دوم سال ۲۰۲۲، دستور اخراج برای ۹۶هزارو ۵۵۰ شهروند از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا صادر گردیده است.

بیشتر بخوانید: ترکیه حدود ۳ هزار مهاجر از جمله افغان‌ها را اخراج کرد

به این ترتیب میزان صدور دستورهای اخراج در مقایسه با سه ماه دوم سال گذشته، ۱۵ درصد افزایش یافته است و میزان اخراج هایی که واقعا انجام می‌شوند، در مقایسه با همین دوره زمانی ۱۱ درصد افزایش یافته است.

اشخاصی که دستور اخراج شان صادر می شود، از کدام کشورها هستند؟

در زمینه صدور دستورهای اخراج در سه ماه دوم سال روان، فرانسه با ۳۳ هزارو ۴۵۰ دستور در جایگاه نخست قرار دارد. پس از فرانسه، یونان با صدور ۸۷۵۰ دستور اخراج در جایگاه دوم، آلمان با ۸۲۷۵ دستور اخراج در موقعیت سوم و ایتالیا با ۶۰۲۰ تن در جایگاه بعدی قرار گرفته است.

در طول سه ماه دوم سال روان، فرانسه ۳۵۹۰ تن را از کشور اخراج کرد و به این ترتیب از آلمان با ۲۷۶۵ مورد اخراج پیش است.

آلمان: امیدواری جدید برای مهاجران بلاتکلیف

پس از فرانسه و آلمان، سویدن بیشترین تعداد پناهجویان را (۲۳۸۰ تن) در سه ماه دوم سال روان به کشورهای اصلی شان فرستاده است و در جایگاه بعدی یونان قرار می‌گیرد که ۱۷۷۰ تن را بازگردانده است.

به گزارش «یوروستات»، در میان مهاجران اخراج شده، شهروندان البانیا در جایگاه نخست قرار دارند، به دنبال آن ها مهاجران از کشورهای گرجستان، روسیه و ترکیه قرار می‌گیرند.

در ایتالیا میزان دستورهای صادرشده برای اخراج مهاجران در سه ماه دوم سال روان در مقایسه با سه ماه نخست ۲ هزار درصد افزایش یافت. ایتالیا از ماه جنوری تا ماه مارچ، فقط ۲۶۰ دستور اخراج را صادر کرده بود. از سه ماه سوم سال ۲۰۲۰ تا به حال، ایتالیا این تعداد دستورهای اخراج را صادر نکرده بود.

در آن زمان، دستور اخراج ۶۸۵۰ شهروند از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا صادر گردید. در ایتالیا به ترتیب مهاجران از کشورهای الجزایر، به دنبال آن ها مراکش، البانیا و پاکستانی ها بیشترین احکام اخراج را دریافت کردند.

بیشتر بخوانید:خبرگزاری پژواک: بیش از ۱۳۵ هزار مهاجر افغان با زور از ایران اخراج شده‌اند

چرا میزان اخراج در حال حاضر افزایش یافته است؟

میزان اخراج در سراسر اتحادیه اروپا در طول همه گیری کرونا پایین بود. در سال ۲۰۲۰، فقط ۷۶۰ مورد اخراج در طول سه ماه دوم انجام شد. این در حالی است که در طول همه دوره در سال ۲۰۱۹، ۹۹۲۰ اخراج انجام شده بود.

براساس قوانین اتحادیه اروپا، اشخاصی که ویزا و یا مدرک پناهندگی دارند، حتمی نیست که اجازه داشته باشند در داخل اتحادیه اروپا آزادانه سفر کنند و ممکن است که با توجه به جایگاه قانونی شان به یک کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا بازگردانده شوند.

 

در همین زمینه