رسیدن شماری از مهاجران افغان در میدان هوایی شهر انوفر آلمان
رسیدن شماری از مهاجران افغان در میدان هوایی شهر انوفر آلمان

نانسی فیزر، وزیر داخله آلمان بعد از تأمل زیاد از قرار معلوم می‌خواهد با پذیرش مهاجران افغانستان توسط ایالات کشورش موافقت کند. سازمان های حقوق بشر از حکومت آلمان به دلیل تأخیرات در این مورد انتقاد کرده اند.

چنانچه روزنامه آلمانی «تاگس سایتونگ» به روز جمعه از نانسی فیزر، وزیر داخله آلمان نقل کرده است، وزارت داخله «به احتمال قوی بعد از زمان کوتاهی» موافقت اش را با قاعده های پذیرش که ایالات تورینگن، بریمن و برلین تقاضا کرده اند، اعلام کند.

بر اساس گزارش این روزنامه، یک سخنگوی وزارت داخله آلمان گفته است که اما این وزارت در مورد برنامه های ایالات آلمان برای مهاجران از افغانستان، می خواهد موافقت لازمی اش را «وابسته به پیش شرط های مشخص» نماید و به منظور دستیابی به «به یک توافق سریع»، حالا با ایالت هسن که یک برنامه را در این ارتباط به روز پنج شنبه تصویب کرده است، مشوره صورت می گیرد.

این سخنگو به روزنامه «تاگس سایتونگ» توضیح داده است: «وزیر داخله از برنامه پذیرش ایالت هسن استقبال می کند که به این وسیله به خصوص افغان های نیازمند به حفاظت، که اعضای نزدیک خانواده شان در ایالت هسن زندګی می کنند، بتوانند در آنجا پناه یابند.»

هسن بعد از ایالات تورینگن، بریمن و برلین، چهارمین ایالت آلمان است که بعد از تصرف دوباره قدرت توسط طالبان در افغانستان، برنامه پذیرش خاص اش را برای مردم از افغانستان تصویب کرده است.

چنین برنامه های ایالات آلمان نیازمند توافق وزارت داخله فدرال این کشور می باشد. هورست زیهوفر، وزیر داخله پیشین، این برنامه ها رد کرده بود. اما نانسی فیزر، وزیر داخله کنونی نیز تا به حال موافقت اش را اعلام نکرده است و عدم موافقت اش با اشاره به یک توافقنامه مورد نظر احزاب ائتلافی برنامه آلمان فدرال که تا به حال ارائه نشده است، مستدل کرده است.

در این مورد نیز قرار است حالا تغییراتی ایجاد شود. سخنگوی وزارت داخله آلمان به «تاگس سایتونگ» گفته است که «به زودی»، «قاعده های اساسی» در این مورد معرفی خواهد شد.

پیش از این انتقاد های در رابطه با این تأخیر، قبل از همه از جانب سازمان های حقوق بشر مانند سازمان حمایت از پناهجویان «پرو ازول» وارد شده بود.

فیزر با توجه به شمار بالای کنونی مهاجران، نه فقط از اوکرایین، بلکه از کشور های دیگر نیز از یک «نیروی بزرگ بشری برای عملکرد مورد نیاز» سخن گفت و اعتراف کرد که این دشوار تر خواهد شد تا این شمار بزرگ انسان ها را به خوبی اِسکان داد و از آن ها مراقبت کرد. اما او افزود: «ما بر این وظیفه عظیم تا به حال آشکارا بهتر از موج های پیشین مهاجرت به خوبی فایق شده ایم.»

 

در همین زمینه