انتظار می رود که رقم مهاجران در سال ۲۰۲۲ بیشتر افزایش یابد
انتظار می رود که رقم مهاجران در سال ۲۰۲۲ بیشتر افزایش یابد

به گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رقم مهاجرت‌ها به کشورهای صنعتی اروپای غربی به طور چشمگیری افزایش یافته است. این سازمان گفته است که در سال گذشته نزدیک به پنج میلیون مهاجر به کشورهای اروپایی آمده اند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش اخیر خود از افزایش چشمگیر ورود مهاجران به کشورهای صنعتی غربی خبر داده و گفته است که پس از کاهش رقم مهاجران در زمان پاندمی کرونا، اکنون این رقم دوباره به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. سال گذشته تقریباً پنج میلیون نفر به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی خود را رسانیده اند.

سازمان « او ای سی دی» به روز دوشنبه اعلام کرده است که در مقایسه به زمان پاندمی کرونا، رقم مهاجران به ۲۲ درصد افزایش یافته است. به گزارش این سازمان، مهاجرت های اعضای جمعی ای خانواده ها درسال ۲۰۲۱ بزرگ ترین بخش این مهاجرت ها را تشکیل می داد. بنابر این گزارش از هر ده مهاجر بیش از چهار نفر آنان به این گروه مهاجران متعلق بوده اند.

علاوه بر این، براساس این گزارش تا اواسط سپتمبر بیش از یک میلیون درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپا و سایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به شمول کانادا، ایالات متحده امریکا یا جاپان ثبت نام شده اند؛ این رقم نسبت به سال قبل ۲۸ درصد افزایش را نشان می دهد. بنابر این گزارش بیشترین تعداد مهاجران از کشورهای نیکاراگوا، افغانستان و سوریه بوده اند.

بنابر گزارش سازمان مذکور، انتظار می رود که رقم مهاجران در سال ۲۰۲۲ بیشتر افزایش یابد. در این گزارش تأکید شده است که این رقم عمدتاً به دلیل مهاجرت های جمعی از اوکرایین پس از تهاجم روسیه به این کشور افزایش را نشان خواهد داد. براساس این گزارش، تا اواسط سپتمبر ۲۰۲۲ تقریباً پنج میلیون پناهنده از اوکرایین ثبت نام شده اند؛ که حدود یک پنجم این مهاجران به آلمان پناه آورده اند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از بهبود در وضعیت اشتغال مهاجران در کشورهای غربی خبر داده است. این سازمان گفته است در سراسر کشورهای عضو، از هر ده مهاجر هفت نفر آنان در سال گذشته شاغل بوده اند؛ این درحالیست که سطح اشتغال در میان اهالی اصلی این کشورها تنها یک درصد افزایش یافته است.

 

در همین زمینه