میلیون ها پناهجو در اوکرایین که از حملات نظامی فرار می کنند، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند آلمان فرار کردند./عکس: Rojtek Radwanski/
میلیون ها پناهجو در اوکرایین که از حملات نظامی فرار می کنند، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند آلمان فرار کردند./عکس: Rojtek Radwanski/

در ۹ ماه نخست سال روان در آلمان حدود ۱۳۵ هزار درخواست پناهندگی در مرحله اول ارائه شد که در مقایسه با همین دوره در سال گذشته حدود ۳۴،۵ درصد افزایش یافته است.

براساس آماری که اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان (بامف) در انترنت نشر کرده است، میزان این درخواست ها در مقایسه با همین دوره در سال گذشته، حدود یک سوم (۳۴،۵ درصد) افزایش یافته است. 

بربنیاد آمار این نهاد دولتی در مجموع از ماه جنوری تا سپتمبر ۱۵۴۵۵۷ درخواست پناهندگی ثبت شده است که ۱۳۴۹۰۸ مورد ‌آن برای بار نخست و ۱۹۶۴۹ مورد در مراحل بعدی ارائه شده بودند.

بیشتر بخوانید: تا پایان ماه اگست بیش از ۹۵۰ هزار پناهجوی اوکرایینی به آلمان آمدند

براساس این اطلاعات فقط در ماه سپتمبر تقریبا ۱۹ هزار درخواست پناهندگی برای بار نخست ارائه شد که به این ترتیب این میزان در مقایسه با یک ماه قبل از آن حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است.

در زمینه مهمترین کشورهای مبدا متقاضیان پناهندگی، در سال روان نیز سوریه کماکان در جایگاه نخست قرار دارد و در جایگاه های بعدی کشورهای افغانستان و ترکیه قرار می گیرند. 

وضعیت پناهجویان از اوکرایین در این ارقام بازتاب داده نمی شود. چون در مورد پناهجویان جنگی از این کشور یک پروسه ساده شده رسیدگی به درخواست های پناهندگی، کاربرد دارد.

طبق اطلاعات اداره فدرال آمار در آلمان از ماه فبروری تا ماه اگست حدود ۹۵۲۰۰۰ مورد مهاجرت از اوکرایین ثبت شد.

بیشتر بخوانید: افزایش چشمگیر ورود غیرقانونی به آلمان

اتحادیه های نواحی های مختلف در آلمان با توجه به افزایش مجدد شمار پناهجویان، از حکومت فدرال خواهان حمایت بیشتر برای اسکان آن ها شدند. نانسی فیزر، روز سه شنبه با نمایندگان ایالات و نواحی راجع به این وضعیت مشوره می کند.

 

در همین زمینه