اخراج مهاجران رد شده از آلمان به پاکستان هنوز ادامه دارد
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به پاکستان هنوز ادامه دارد

با وجود سیلاب ها در پاکستان پرواز های اخراج از آلمان به این کشور جنوب آسیا هنوز هم ادامه دارد. در آخرین پرواز به پاکستان، ۲۱ پاکستانی اخراجی به کشور شان انتقال داده شده اند.

تیمو شرنبرگ از شورای پناهندگان ایالت هسن آلمان روز سه شنبه (۱۱ اکتوبر ۲۰۲۲) گفت که ۲۱ تن از مسافران هواپیمایی که به پاکستان پرواز می کرد، پناهجویان بودند. سه تن از اخراج شدگان از مناطق سیلاب زده پاکستان اند. مقامات جزئیات بیشتر در مورد این اخراجی ها ارائه نکرده اند.

یوهانا بوم از شورای پناهجویان ایالت بایرن آلمان در این ارتباط گفته است که اخراج افرادی که در چنین «وضعیت استثنایی بشردوستانه» قرار دارند، " گواه سختگیری ویژه" است. براساس اظهارات حامیان و امدادگران مهاجران، برخی از ایالت های آلمان اخراج ها به پاکستان را ادامه داده اند، در حالی که برخی دیگر اخراج ها به پاکستان را به تعلیق درآورده اند.

براساس شورای پناهندگان ایالت هسن آلمان، ۱۷ تن از این پاکستانی های اخراج شده در آلمان زندگی می کردند و ۳ پناهجو از سلواکیا و و یک پناهجو از هنگری در این پرواز شامل بودند.

در پاکستان پس فاجعه بزرگ سیلاب ها هرج و مرج حاکم گردیده و به گفته چندین سازمان کمک رسانی، این کشور را یک فاجعه انسانی تهدید می کند.

 

در همین زمینه