اعتراض کنندگان در جرجیس از نهادهای دولتی خواستند راجع به مرگ عزیزانشان در بحر تحقیق کنند/منبع: Screenshot from tunisienumerique.com
اعتراض کنندگان در جرجیس از نهادهای دولتی خواستند راجع به مرگ عزیزانشان در بحر تحقیق کنند/منبع: Screenshot from tunisienumerique.com

پس از نشر خبری در مورد به خاک سپردن قربانیان واژگون شدن یک قایق مهاجران بدون شاناسایی هویت شان توسط نهادهای محلی در شهر ساحلی جرجیس، شمار زیادی مردم در اعتراض به این اقدام دست به تظاهرات زدند.

باشندگان این شهر نهادهای دولتی را متهم می کنند که قربانیان تونسی یک سانحه واژگونی قایق را در قبرستان پناهجویان شناسایی نشده به خاک سپرده اند، بدون این که اجسادشان را شناسایی کنند و یا این که به خانواده های شان خبر بدهند.

در طول اعتصاب عمومی در شهر جرجیس، حدود ۳ هزار تن برای اعتراض به این اقدام نهادهای دولتی به سرک ها آمدند. در أواخر ماه سپتمبر، یک قایق حامل پناهجویان در برابر سواحل تونس واژگون شد. این نخستین باری نیست که چنین واقعه ای رخ می دهد.

ماهیگیران بعدها چندین جسد پیدا کردند، پس از این کاجساد شماری بدون شناسایی به خاک سپرده شده بودد. به گفته مقام های دولتی، این قایق در مسیر ایتالیا حرکت می کرده است.

پس از ابراز خشم و ناراحتی عمومی در سراسر کشور، مقام های مسئول در این میان دستور آزمایش «دی ان ای» از مهاجران جان باخته را صادر کرده اند. قرار شد که اجساد افراد در حضور خانواده های شان دوباره به خاک سپرده شوند.

اعتراض کنندگان خواهان جستجوی گسترده تر برای پیدا کردن اجساد پناهجویان دیگر در این قایق شدند. اما تعداد بسیار زیادی از سرنشینان این قایق پس از این سانحه هنوز هم مفقود هستند.

در حالی که وضعیت اقتصادی در تونس رو به وخامت است، مردم به خصوص جوانان تونسی برای پیدا کردن کار و چشم انداز در کشورشان با دشوارهای زیادی روبرو هستند. به این خاطر شمار تونس هایی که به اروپا فرار می کنند و امیدوارند بتوانند آن جا زندگی جدیدی را آغاز کنند، رو به افزایش است. بیشتر آن ها سعی می کنند خود را به ایتالیا برسانند.

در حالی که عبور از بحر با خطرات زیادی همراه است. سازمان ملل از کشته یا مفقود شدن ۱۲۰۰ مهاجر در سال روان خبر داده است.

به گفته وزیر داخله ایتالیا، تا به حال در سال روان تقریبا ۷۶ هزار مهاجر به سواحل ایتالیا رسیده اند. سال گذشته در همین دوره زمانی شمار آن ها به ۵۰ هزار تن می رسید.

 

در همین زمینه