مرز صربستان و مجارستان در روستای روزک.
تصویر: رویترز/برنادت زابو
مرز صربستان و مجارستان در روستای روزک. تصویر: رویترز/برنادت زابو

مقامات مجارستانی می‌گویند که از آغاز سال جاری تا اکنون، نزدیک به دو صد و ۱۵ هزار تن به دلیل عبور غیرقانونی مرزهای این کشور، بازداشت شده‌اند.

در همین حال خبرگزاری شنگن نوشته است که دولت مجارستان تنها در سال جاری علیه ۱۵صد تن از افراد متهم به قاچاق انسان اقدام کرده است.

پیتر زیارتو، وزیر امور خارجه و تجارت کشور مجارستان در این باره گفته است: تعدد مهاجرانی که از مسیر بالکان غربی وارد این کشور می‌شوند، یادآور بحران مهاجرت در ۲۰۱۵ است.

وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان همچنان گفته است که این مهاجران مسلح هستند و خشونت و تجاوز را به ارمغان خواهند آورد. در عین حال او می‌گوید که این مهاجران مسلح، نیروهای مرزی و پولیس مجارستان را تهدید می‌کنند.

در همین حال وزیر سیارتو از بالکان غربی خواست تا امنیت مجارستان و دیگر بخش‌های اروپا را تضمین کند. او همچنان خاطرنشان کرده‌است که اروپا باید به مهاجران بالقوه روشن کند که نباید به این کشورها بیایند.

به گفتۀ این وزیر، سه عنصر اصلی که همیشه برای اروپای مرکزی مهم بوده‌است، امنیت، ثبات و مبارزه با تروریزم است.

بیشتر بخوانید: چرا مهاجرت از طریق جادۀ بالکان افزایش یافته؟

وزیر زیارتو همچنان گفته‌است که در بحران امنیتی کنونی، پیوستن نیروها به بالکان غربی در مبارزه با تروریزم، بسیار مهم است.

در همین حال وزیر زیارتو با اشاره به حمایت مجارستان از مسیحیان تحت آزار و شکنجه، اضافه کرده‌است که برنامۀ بشردوستانۀ مجارستان تا کنون به نیم ملیون تن کمک کرده‌است تا به وطن خود بمانند یا به کشورهای شان برگردند.

به گفتۀ او، دولت با وجود مشکلات اقتصادی، به این طرح ادامه خواهد داد.

این در حالی است که مقامات در ماه اگست اطلاعاتی را بیرون دادند که نشان می‌داد، از آغاز سال جاری تا آن زمان یک‌صد و ۴۵هزار ورود غیرقانونی در مرزهای این کشور اتفاق افتاده است.

 

در همین زمینه