موترهای پولیس در طول تخلیه اداره های گمرک کلاویره در بخش بالایی دره سوزا که از سال ۲۰۲۱ توسط یک گروه انارشیست های فرانسوی و ایتالیایی برای کمک به مهاجران اشغال شده بود/عکس: US Questura Torino/ANSA
موترهای پولیس در طول تخلیه اداره های گمرک کلاویره در بخش بالایی دره سوزا که از سال ۲۰۲۱ توسط یک گروه انارشیست های فرانسوی و ایتالیایی برای کمک به مهاجران اشغال شده بود/عکس: US Questura Torino/ANSA

نهادهای ایتالیایی یک شهروند أفغان را که متهم به قاچاق مهاجران در امتداد مرز این کشور با فرانسه است، دستگیر کرده اند. این مرد روز یکشنبه در بخش بالایی دره سوزا در امتداد مرز ایتالیا با فرانسه دستگیر شده است.  

روز یکشنبه، پولیس یک شهروند افغان را در شمال غرب ایتالیا به اتهام قاچاق مهاجران و کمک به آن ها برای عبور غیر قانونی از مرز با فرانسه دستگیر کرد. گفته شده است که این بازداشت پس از تحقیقات انجام شده توسط پولیس مرزی صورت گرفته است.  

یک گروه از شهروندان خارجی که در جنگل های منطقه سالبرتراند جمع شده و در انتظار یک لحظه مناسب برای سوار شدن در وسایل نقلیه بودند، توجه پولیس مرزی را جلب کردند.. در لحظه بازداشت، شش تن از آن ها سوار یک لاری شده بودند، در حالی که ۹ تن دیگر انتظار می کشیدند. به نظر می آمد که رانندگان لاری ها متوجه نبودند، چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

این شهروندان خارجی برای تشخیص هویت و دریافت کمک به یک اداره پولیس مرزی انتقال داده شدند. شهروند افغان به جرم همدستی و کمک به مهاجرت غیرقانونی بازداشت شد.

۲۰۰ گزارش و ۱۶۸ بازداشت در طول یک سال در باردونچیا

براساس گزارش پولیس مرزی ایتالیا که این بازداشت ها را انجام داده است، در راستای فعالیت های پولیس مرزی باردونچیا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی، از وجود ۲۰۰ تن به پولیس گزارش داده شده است.

در ادامه این گزارش آمده است، ۱۶۸ تن دیگر بازداشت شده و ۷۸۱ شهروند خارجی پذیرفته شدند.

پولیس مرزی ایتالیا از ۲۸ جون سال ۲۰۲۱ در این زمینه فعالیت می کند و وظیفه کنترول مرز بین ایتالیا و فرانسه را برعهده دارد.

فعالیت های این اداره برپایه سیستم همکاری و تبادل اطلاعات با همقطاران فرانسوی شان انجام می شود. از این جمله می توان از گزمه های مشترک در امتداد کوه های فرژو، مون جینِورو و مون چنسیو نام برد.


 

در همین زمینه