9 نفر از نجات یافتگان واژگون شدن قایق مهاجران در یک کشتی گارد ساحلی یونان در پتوهای حرارتی/ عکس آسوشیتدپرس
9 نفر از نجات یافتگان واژگون شدن قایق مهاجران در یک کشتی گارد ساحلی یونان در پتوهای حرارتی/ عکس آسوشیتدپرس

احتمال می‌رود که ۵۷ مهاجری که قایق های شان روز گذشته در بحیره اژه واژگون شده بود و تا حال ناپدید هستند، زنده نباشند. این مهاجران سوار بر دو قایق بودند که صبح سه شنبه، در بحیره اژه واژگون شدند.

بر بنیاد گزارش رسانه‌ها، امیدواری نسبت به زنده ماندن ۵۷ مهاجری که در تلاش بودند از ترکیه به قلمرو اتحادیه اروپا برسند، رو به کاهش است. دو قایق که ۶۸ سرنشین را حمل می‌کرد، صبح روز سه شنبه در نزدیک جزیره اِئوبویا در اثر امواج شدید بحر در آب غرق شدند. از میان سرنشینان این دو قایق، تا شام روز گذشته یازده نفر نجات یافتند. 

روزنامه یونانی "کاتیمیرینی" گزارش داده است، هرچند عملیات نجات این گروه تا روز چهارشنبه ادامه یافت اما ظاهراً دیده می‌شود که امید برای زنده ماندن این افراد باقی نمانده است. تا حال لاشه های این دو قایق هم پیدا نشده اند.

گفته می‌شود که سرنشینان این دو قایق بیشتر زنان و کودکان بوده اند. نجات یافتگان گفته اند که این دو قایق سفر دریای خود را از منطقه ازمیر در ترکیه آغاز کرده بودند و سرنشینان این قایق واسکت نجات هم نداشته اند. این مهاجران، شهروندان افغانستان، مصر و ایران بوده اند.

از جانب دیگر، در تراژیدی غرق شدن یک قایق دیگر در نزدیک جزیره ساموس هم هفت تن تا روز چهارشنبه ناپدید بودند. از میان سرنشیان این قایق در ساعات اولیه پس از حادثه، چهار تن روز سه شنبه نجات یافته بودند. جسد یک نفر به دست آمد و عملیات برای پیدا کردن افراد گم شده تا روز چهارشنبه ادامه یافت.

بر بنیاد معلومات روزنامه "کاتیمیرینی" از آغاز سال روان تا حال بیش از ۳۰۰ مهاجر در شرق مدیترانه غرق شده یا ناپدید می‌باشند.

این آمار با توجه به زمان مشابه سال گذشته، دو برابر افزایش یافته است.

بر اساس معلومات دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سال ۲۰۲۱ در مجموع ۱۱۵ نفر در این منطقه جان باخته یا مفقود اند. احتمال می‌رود که رقم اصلی، بیشتر از این باشد.

در مورد چنین وقایع، همیشه مشخص نمی‌باشد که قایق ها، حامل چه تعداد نفر می‌باشند. گفته می‌شود که کشتی ها و قایق های حامل مهاجران، اغلب مزدحم می‌باشند.

 

در همین زمینه