عملیات ویژه پولیس آلمان فدرال علیه یکی از گروه افراطی سلفی در برلین (آرشیف)
عملیات ویژه پولیس آلمان فدرال علیه یکی از گروه افراطی سلفی در برلین (آرشیف)

مقامات آلمانی در اخراج اسلام گرایانی که برای جامعه "خطرآفرین" محسوب می شوند و مجبور به ترک کشور هستند، کمتر موفق بوده اند. تا آخر سپتمبر از ۳۱۷ اسلام گرای "خطرآفرین" که در آلمان موجود بوده اند، تنها ۱۷ تن اخراج شده است.

بر اساس پاسخ حکومت فدرال به درخواست حزب بدیل برای آلمان، در ۹ ماه اول سال در مجموع ۱۷ فرد که به طیف اسلامگرا نسبت داده می شوند و قضایای آنها در مرکز مبارزه با تروریسم ایالات و حکومت فدرال مورد بحث قرار گرفته بود، اخراج گردیده اند. پنج تن از آنها به اصطلاح افراد خطرآفرین بودند و دو نفر از اخراجی ها توسط پولیس به عنوان افراد مرتبط (افرادی که رهبری می کنند و یا حامی اند و یا هم بازیگر اند و در بخش تدارکاتی فعال اند) طبقه بندی شده اند. به مقایسه سال ۲۰۲۱، با حمایت حکومت فدرال ۲۲ فرد خطرآفرین و ۶ اسلامگرای دیگر که احتمال خطر از آنها می رفت، از آلمان اخراج شده اند. بیشتر این افراد به کشورهای مبدا شان اخراج گردیده اند.

پولیس "خطرآفرین" به افرادی می گوید که می توانند اعمال خشونت آمیز شدید با انگیزه سیاسی از جمله حملات تروریستی را در آلمان انجام دهند. به دایره "افراد مرتبط" کسانی شامل اند که "رهبری"، "بازیگر یا اجرا کننده" یا به عنوان فردی که تدارکات را به دوش دارد و حامی اند. علاوه بر تاکتیک های به تاخیر انداختن و یا ممانعت برخی از کشورهای مبدا برای پذیرش این افراد، مشکلات عملی، حقوقی و سیاسی نیز وجود دارد.

با توجه به وضعیت سوریه، اخراج ها در این کشور متوقف گردیده است. پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگست سال ۲۰۲۱ در افغانستان، هیچ موردی اخراج به افغانستان وجود نداشته است. با شروع جنگ تهاجمی روسیه علیه اوکرایین در ۲۴ فبروری و پیامدهای آن اکنون با روسیه مبنی بر اخراج کسانی که خطرآفرین هستند نیز مشکلی اضافه شده است. در سال گذشته میلادی، بیشتر اسلامگرایان "خطرآفرین" در ترکیه بودند و عمدتاً چچنی ها، که به روسیه اخراج شدند.

از پنج فرد "خطرآفرین" اخراجی از آلمان که از ابتدا ماه جنوری تا اواخر ماه سپتمبر باید آلمان را ترک می گفتند چهار فرد به مراکش، تونس، ترکیه و لبنان اخراج شده اند. فرد ړنجمی به ایتالیا فرستاده شده که براساس توافقنامه دبلین، ایتالیا مسئول پرونده پناهندگی این فرد بوده است. تا پایان ماه سپتمبر به قول حکومت آلمان، ۳۱۷ اسلام گرای "خطرآفرین" در آلمان بوده اند که از جمله ۱۳۲ تن شان بدون تابعیت آلمان اند.

حزب "بدیل برای آلمان" به این باور است که وزارت داخله آلمان مسئول است که رقم افراد اخراجی پائین است. مارتین هاس سیاستمدار امور داخلی این حزب می گوید که "عملی ساختن روند گسترده اخراج ها را که نانسی فیزر وزیر داخله آلمان اعلام کرده بود، ناکام شده است".

 

در همین زمینه