در ماه اکتبر دو حمله با مواد آتش زا بر سرپناه های پناهجویان در شرق آلمان انجام شد./عکس: Jens Büttner/dpa/picture-alliance
در ماه اکتبر دو حمله با مواد آتش زا بر سرپناه های پناهجویان در شرق آلمان انجام شد./عکس: Jens Büttner/dpa/picture-alliance

سازمان «پرو ازول» در ارتباط با حملات احتمالی با مواد آتش افروز به سرپناه های پناهجویان می گوید که بحث ها در این باره همیشه برپایه پیش داوری ها انجام می شود.

 کارل کُپ، رئیس بخش اروپای این سازمان حامی پناهجویان به خبرگزاری پروتستان «ای پی دی» گفت، بحث عمومی در هفته های گذشته «همراه با کینه توزی های شدید» بوده است.

به گفته او «بحث ها راجع به پناهندگی مسموم بوده و پیوسته با حملات نژادپرستانه و حملات با مواد آتش زا همراه می شود.»

کپ با اشاره به جدیدترین حملات احتمالی در باوتسن که در ایالت زاکسن قرار دارد و گروس اشتروم کن دورف در ایالت مکلن بورگ فورپورمرن، گفت که آلمان با «بحران اسکان» پناهجویان مواجه شده است. 

او از نیاز به شرایط انسانی سکونت برای همه پناهجویان سخن زد. اما افزود «شمار پناهجویانی که مجبور هستند در کمپ ها و سرپناه های موقت زندگی کنند، رو به افزایش است. این ها مکان های نمایانگر بدبختی هستند» که «به سادگی به اهداف حمله تبدیل می شوند.»

اما به گفته این مسئول «پرو ازول» در دهه های گذشته تحولات مثبتی نیز رخ داده است و برخلاف حملات خشونت آمیز برعلیه شهروندان خارجی که حدود ۳۰ سال پیش در روستوک لیشتن هاگن، سولینگن و مولن رخ داد، جامعه مدنی «امروز بسیار قوی تر از گذشته است.»

اما کُپ همزمان یادآوری کرد که پولیس در آن زمان وارد عمل نشده است و جلوی اوباش ها را نگرفته است. به گفته او نیروی پولیس تا به امروز «نیاز شدیدی به آموزش های ضد نژادپرستی» دارد. 

در همین زمینه