خدمه های کشتی نجات "جیو بارینتس" در تلاش اند که مهاجران را از آب نجات بدهند/ عکس از آرشیف
 Photo: MSF_Sea on Twitter
خدمه های کشتی نجات "جیو بارینتس" در تلاش اند که مهاجران را از آب نجات بدهند/ عکس از آرشیف Photo: MSF_Sea on Twitter

سه پناهجو از یک کشتی نجات در بندر سیسیل در ایتالیا خود را در آب پرتاب کردند. این پناهجویان از وضعیت نامناسب و انتظار طولانی به ستوه آمده بودند.

سازمان داکتران بدون مرز که کشتی نجات "جیو بارنتس" را اداره می‌کند می‌گوید که سه پناهجوی نجات یافته در کشتی آنان خود را در آب پرتاب کرده اند. به گفته این سازمان، یکی از این پناهجویان به سرعت تلاش کرده است که دو تن دیگر را از آب نجات بدهد.

این کشتی روز یکشنبه وارد بندر کاتانیا شد و مقام های ایتالیایی برای ۳۵۷ سرنشین آن مشمول کودکان اجازه دادند که از آن بیرون شوند. اما ۲۱۵ مهاجر هنوز هم در کشتی باقی مانده اند.

از میان این سه مهاجر، یکی آن به دلیل شکم دردی به شفاخانه انتقال یافته است. بر بنیاد معلومات داکتران بدون مرز، بسیاری از این مهاجران از "بیماری عفونی جلدی و فشار روانی شدید، رنج می‌برند.

مرتبط:آلمان از ایتالیا خواست که به مهاجران در یک کشتی آلمانی کمک کند

حکومت جدید ایتالیا به رهبری جورجیا ملونی، نخست وزیر راست افراطی این کشور، سیاست های محدود کننده را در برابر مهاجرانی که به وسیله قایق ها به این کشور می‌آیند، روی دست گرفته است.

افزون بر کشتی "جیو بارنتس" دو کشتی نجات دیگر به نام های "رایز آباو و "هیومینیتی ۱" با حمل مهاجران در این بندر حضور دارند. این کشتی ها در انتظار به سر می‌برند تا مجوز پیاده کردن مهاجران نجات یافته را به دست آورند.

کشتی نجات "هیومینیتی ۱" زیر پرچم آلمان فعالیت می‌کند. از میان سرنشینان این کشتی، تا روز یکشنبه گذشته برای ۱۴۴ مهاجر که شامل افراد بیمار و کودکان می‌شدند اجازه داده شد که از این کشتی پیاده شوند. سازمان "اس او اس هیومینیتی" گفته است که هنوز هم ۳۵ مرد در این کشتی به سر می‌برند.

 

در همین زمینه