عکس از آرشیف جنبه تزئینی دارد
آتش سوزی در اقامتگاه مهاجران در شهر باوتسن آلمان
عکس از آرشیف جنبه تزئینی دارد آتش سوزی در اقامتگاه مهاجران در شهر باوتسن آلمان

در اثر یک آتش سوزی در شهر بورسا در ترکیه هشت کودک و یک مادر جان باختند. پدر این کودکان تلاش کرده بود که آنان را نجات بدهد اما موفق نشده بود.

بر بنیاد یک گزارش خبرگزاری اناتولی در ترکیه، شش کودک، مادرشان و دو کودک از اقارب نزدیک آنان در اثر یک آتش سوزی در منزل شان شب چهارشنبه در شهر بورسا جان باختند. شش کودک این خانواده در سنین یک ساله تا ده ساله قرار داشتند. دو کودک دیگر از اقارب این قربانیان هم یازده ساله و دوازده ساله بوده اند.

در گزارش خبرگزاری اناتولی آمده است که پدر این خانواده که در جریان مراسم تدفین در شهر استانبول حضور داشت، اندکی پس از آتش سوزی به محل رسیده بود و دچار مسمویت دود شده بود.

علی نور آکتاس، شهردار شهر بورسا در صفحه تویتر خود اعلام کرد که این آتش سوزی احمتالا از یک دیگدان چوبی به منزل سرایت کرده است. عکس های منتشر شده توسط آکتاس، نمای سوخته یک ساختمان سه طبقه‌ای را نشان می‌دهد.

این خانواده قربانی به دلیل درگیری در سوریه، در سال ۲۰۱۷ به ترکیه فرار کرده بودند. ترکیه از آغاز جنگ سوریه در سال ۲۰۱۱ تا حال میزبان بیش از ۳،۷ میلیون پناهجوی سوریایی است.

 

در همین زمینه