در ۹ ماه گذشته بیش از ۹۵۰۰ مهاجر از آلمان اخراج شده اند
در ۹ ماه گذشته بیش از ۹۵۰۰ مهاجر از آلمان اخراج شده اند

در ۹ ماه سال روان بیش از ۹۵۰۰ مهاجر از آلمان اخراج شده اند. بر اساس معاهده دوبلین، آن کشور عضو اتحادیه اروپا مکلف به بررسی پرونده پناهندگی است که یک پناهجو برای اولین بار وارد آن شده است.

از ماه جنوری تا ماه سپتمبر سال روان میلادی در حدود ۹۵۶۷ مهاجر از آلمان اخراج شده اند. بیشتر این مهاجران قبلاً در یک کشور دیگر اروپایی درخواست پناهندگی داده بودند.

وزارت داخله آلمان این آمار را در پاسخ به پرسش یک عضو حزب چپ ها در پارلمان کشور آلمان ارائه کرده است.

از این جمع به هر یک از کشور های مقدونیه شمالی، البانیا و صربستان در حوزه بالکان، ۶۰۰ مهاجر اخراج شده اند. این کشور ها تا هنوز عضویت اتحادیه اروپا را کسب نکرده اند.

مرتبط:آلمان در اخراج اسلامگرایان "خطرآفرین" کمتر موفق بوده است

به نقل از این وزارت، در حدود ۶۰۰ مهاجر دیگر به گرجستان اخراج شده اند.

آنان اغلب کسانی اند، که پیش از ورود به آلمان، در کشورهای نام برده درخواست پناهندگی داده بودند. شمار کمتری به اسپانیا، پولند، فرانسه، اتریش و ایتالیا برگردانده شده اند. این افراد نیز احتمالاً نخست در این کشور ها درخواست پناهندگی داده بودند. ترکیه در جایگاه دهم قرار دارد.

 

در همین زمینه