اخراج مهاجران افغان از ایران  به افغانستان
اخراج مهاجران افغان از ایران به افغانستان

بر بنیاد آمار ارایه شده از سوی ادارۀ محلی مهاجرت در غرب أفغانستان، تنها در شش ماه پسین، ایران نزدیک به ۱۹۰ هزار مهاجر افغان را از آن کشور اخراج کرده و به افغانستان فرستاده است.

در همین حال صادق الله نصرت، رییس ادارۀ مهاجرت در نیمروز گفته‌است که بیش از ۶۸ هزار مهاجر تنها از طریق بندر این شهر وارد افغانستان شده‌اند.

گفته می‌شود که دولت ایران در ماه‌های پسین، روند اخراج مهاجران افغان را که مدرک قانونی برای اقامت در ایران ندارند، تسریع کرده‌است.

گفتنی است که پس از سقوط دولت أفغانستان در اگست ۲۰۲۱ و روی کار آمدن گروه طالبان در آن کشور، مقامات و کارمندان دولت پیشین، نظامیان و دیگر گروه‌های که جان شان را در زیر سلطۀ طالب در خطر می‌دیدند، از افغانستان فرار کرده و عمدتاً به ایران و پاکستان مهاجر شده‌اند.

در همین حال گفته می‌شود که بخش زیادی از مهاجران افغان در ایران، با مشکل روادید (ویزا) و اقامت قانونی رو به رو هستند. بخش زیادی از این مهاجران که با مدرک قانونی وارد ایران شده‌اند، نیز مدت اقامت شان به پایان رسیده و دولت ایران نیز روند تمدید مدرک اقامت برای أفغان‌ها را دشوار ساخته است.

بیشتر بخوانید: اعتراض‌ها درایران چه تاثیری بر زندگی مهاجران افغان گذاشته است؟

عبدالغفور، مهاجر اخراج شده از ایران به طلوع نیوز گفته‌است: «من در ایران با مشکلات زیادی رو به رو شدم و هیچ روز خوشی نداشتم. امیدوارم فرصت‌های شغلی برای جوانان در أفغانستان فراهم شود تا دیگر کسی مجبور به ترک وطن نباشد.»

در همین حال، کارشناسان به این باور اند که اگر فرصت‌های شغلی در افغانستان ایجاد شود و امنیت تامین باشد، میزان مهاجرت به کشورهای همسایه کاهش خواهد یافت.

فهیم فرامرز، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «مسوولین باید برای مردم فرصت‌های شغلی را فراهم کنند تا مجبور به ترک کشور نشوند.»

این در حالی است که گفته ‌می‌شود روزانه صدها تن از شهروندان افغانستان به دلایل فقر، بدامنی، جنگ و گرسنگی به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند.

 

در همین زمینه