آرشیف: مهاجران کارگر در مزارع پرتگال. عکس از پکچرالیانس
آرشیف: مهاجران کارگر در مزارع پرتگال. عکس از پکچرالیانس

پلیس پرتگال می‌گوید ٣٥ تن را به ظن قاچاق مهاجران در یک عملیات بزرگ بازداشت کرد. به گفته پلیس قاچاقبران مهاجران را برای کار غیرقانونی به جنوب پرتگال می‌آوردند.

به گفته پلیس پرتگال، نیروهای امنیتی کشور در یک عملیات ٣٥ فرد مظنون به قاچاق مهاجران کارگر را بازداشت نمودند. به گفته این منبع، این عملیات گسترده بوده و برای مهار کردن یک شبکه بزرگ قاچاق صورت گرفته است. در این عملیات ۴٠۰ پلیس اشتراک داشتند.

افراد مظنون بین ۲۲ تا ٥۸ ساله بوده و ظاهراً بخشی از یک باند جنایتکار هستند که کارگران مهاجر را به گونه غیرقانونی در مزارع پرتگال استثمار می کردند.

بر اساس بیانیه ای پلیس، افسران صبح چهارشنبه ٦٥ عملیات را در سراسر منطقه جنوبی بنام النتجو انجام دادند.

بر اساس خبرگزاری فرانسه، پلیس جنایی می‌گوید: «مظنونان بخشی از یک باند جنایتکار هستند که به استثمار کارگران مهاجر اختصاص داده شده اند. بیشتر مهاجران از کشورهای مبدا شان برای کار در مزارع در منطقه آورده شده اند.»

افراد مظنون به ظن قاچاق انسان، اجبار کار غیرقانونی بر مهاجران، پولشویی و جعل اسناد بازداشت شدند.

مهاجرانی که برای کار در مزارع پرتگال آورده شده اند از کشور های الجزایر، هند، مولداوی، مراکش، پاکستان، رومانیا و سنگال هستند.

قربانیان قاچاق در یک پناه گاه اسکان داده می‌شوند

برای دهقانان، کارگران مهاجر به طور کلی ارزان‌ تر و راحت‌ تر از نیروی کار پرتگال هستند. کار مهاجران در مزارع یک فرصت پر رونق بوده، به این دلیل قاچاقبران مهاجران آسیب پذیر را جذب و از آنها بهره برداری می کنند.

دولت پرتگال شروع به حل این مشکل کرده است. اما مدافعان می‌گویند که دولت باید اقدامات بیشتری را به ویژه برای پناهجویان انجام دهد.

علاوه بر این، برخی افراد به دلیل موانع زبانی و همچنین عدم آگاهی از حقوق شان، متوجه نمی‌شوند که مورد استثمار قرار می‌گیرند. سیستم فعلی پرتغال همچنان دسترسی به کمک های قانونی را برای مهاجران غیرقانونی و بسیار پیچیده کرده است. مهاجران نمی‌توانند کار کنند تا اینکه در وضعیت قانونی نباشند.

از سوی دیگر، در پرتگال، هنگامی که مشخص شود فردی قربانی قاچاق انسان شده است، در پناه گاهی اسکان داده می شود که برخلاف رویه بسیاری از کشورهای دیگر، می‌تواند تا زمانی که بخواهد در آنجا اقامت کند. در این مراکز، قربانیان از حمایت روانی و کمک برای دسترسی به بازار کار بهره مند می‌شوند.
 

در همین زمینه