یک گارد ساحلی ترکیه به قایق مملو از مهاجران نگاه می‌کند. عکس: پکچرالیانس
یک گارد ساحلی ترکیه به قایق مملو از مهاجران نگاه می‌کند. عکس: پکچرالیانس

گارد ساحلی ترکیه اعلام کرد که ۸۲ مهاجر غیرقانونی را روز پنجشنبه پس از برگشت اجباری آنها توسط نیروهای دریایی یونان در دریای اژه نجات داد.

به گزارش رسانه آنادولو، نیروهای دریایی ترکیه پس از دریافت اطلاعات، مهاجران غیرقانونی را که در قایق های بادی سوار بودند، در سواحل منطقه داتچا نزدیک ولایت موگلا نجات دادند. این گروه مهاجران شامل ۲٧ تن بودند.

نیرو های ترکیه در یک عملیات جداگانه ١۲ مهاجر غیرقانونی را پس از عقب راندن آنها توسط نیروهای یونانی به داخل آب های ترکیه در سواحل آیواجیک، نزدیک به ولایت چناق قلعه نجات دادند.

در همین حال، گارد ساحلی ترکیه ۴۳ مهاجر غیرقانونی را که در دو قایق بادی سوار بودند، در سواحل ناحیه صفری حصار ولایت ازمیر نجات دادند.

مهاجران نجات داده شده به اداره مهاجرت محل منتقل شدند.

مرتبط: نیروهای گارد ساحلی یونان و ترکیه ده‌ها مهاجر را از خطر مرگ نجات دادند

مقامات ترکیه می‌گویند که نیروهای یونانی همچنان به اخراج اجباری مهاجران به داخل آب های ترکیه ادامه می‌دهند. در همین حال، گروه های حقوق بشر و رسانه ها مکرراً در مورد اخراج اجباری مهاجران توسط مقامات یونان گزارش داده‌اند. اما مقامات یونان این ادعا ها را رد می‌کنند.

ترکیه یک گذرگاه کلیدی برای عبور مهاجران غیرقانونی است که می‌خواهند برای شروع زندگی بهتر به اروپا بروند. این مهاجران اکثرا کسانی هستند که از کشور مبدا شان به دلیل جنگ و نا امنی ها فرار می‌کنند.

 

در همین زمینه