دیدار پادشاه هالند از کمپ مهاجران (۳۱.۰۸.۲۰۲۲)
دیدار پادشاه هالند از کمپ مهاجران (۳۱.۰۸.۲۰۲۲)

هالند می‌خواهد محدودیتی را که در مورد الحاق اعضای خانواده پناهندگان وضع کرده است، حفظ کند. این در حالی است که محکمه قبلاً این محدودیت را غیرقانونی خوانده است.

چنانچه روزنامه «فولکسکرانت» به روز پنج شنبه گزارش داده است، حکومت هالند می خواهد محدودیت کنونی در الحاق خانواده را ادامه بدهد. براساس این محدودیت، پناهندگان تنها در صورتی که یک آپارتمان یا خانه ثابت پیدا کنند می توانند اعضای خانواده خود را نزد خود بیاورند.

این محدودیت برای پناهجویان پذیرفته شده ای که در اردوگاه ها زندگی می کنند، تنها ۱۵ ماه بعد از دریافت قبولی لغو می شود و سپس آن ها می توانند درخواست الحاق خانواده بدهند.

دلیل این محدودیت که در تابستان امسال وضع شد، مشکلات در اِسکان مهاجران می باشد.

این در حالی است که محکمه ای در شهر هارلم آلمان روز دوشنبه این قاعده حکومت را غیرقانونی اعلام کرد. محکمه پس از بررسی شکایت یک پناهجوی پذیرفته شده سوریایی گفت که این محدودیت نقض قانون اتباع خارجی است و خانواده این مهاجر باید بدون تاخیر اجازه ورود به هالند دریافت کند.

در تابستان سال جاری زمانی که این محدودیت وضع شد، کارشناسان به این نظر بودند که این تصمیم حکومت نقض کننده قانون اروپا است.

دبیر دولتی مسئول امور پناهندگی و مهاجرت در هالند گفت که این حکم محکمه در مورد یک قضیه انفرادی صدق می کند. او افزود که یک بررسی نهایی حقوقی باید اعتبار این قاعده را واضح سازد که چنین کاری ممکن است طول بکشد.

سازمان مرکزی مهاجرت در هالند بعد از اعلام حفظ این محدودیت توسط حکومت، ده ها مورد شکایات حقوقی مهاجران قبول شده را ثبت کرده است که می خواهند خانواده شان را به هالند بیاورند.

هالند با مشکل کمبود مسکن برای پناهجویان مواجه است و به این دلیل در تابستان امسال صدها متقاضی پناهندگی در برابر اقامتگاه اولیه در منطقه تر آپل در نزدیکی مرز آلمان در فضای آزاد می خوابیدند. هالند به این دلیل با انتقادها مواجه شد.

 

در همین زمینه