افغان‌ها بزرگترین گروه پناهجویانی هستند که خود را از طریق مدیترانه به یونان، ایتالیا یا اسپانیا می‌رسانند. عکس:  پکچرالیانس
افغان‌ها بزرگترین گروه پناهجویانی هستند که خود را از طریق مدیترانه به یونان، ایتالیا یا اسپانیا می‌رسانند. عکس: پکچرالیانس

ایتالیا در مقایسه با کشورهای همسایه مانند فرانسه و آلمان از سال ۲۰۲۱ به این طرف کمترین رقم پذیرش مهاجران را داشته است. آلمان با ۲،۲ میلیون تن بیشترین تعداد مهاجران را پذیرفته است.

بر اساس ارزیابی های یک بنیاد کلیسایی، ایتالیا در مقایسه با کشورهای دیگر اتحادیه اروپا، پناهجویان کمتری را می پذیرد.

بر اساس گزارشی که به روز سه شنبه توسط بنیاد مهاجران « Fondazione Migrantes» منتشر شد، در پایان ماه جون امسال حدود ۲۹۶ هزار پناهجو در ایتالیا با این عنوان و یا به صورت موقت به عنوان افراد نیازمند محافظت ثبت شدند. در همین مقطع زمانی، ۶۱۳ هزار پناهجو در فرانسه و ۲،۲ میلیون پناهجو در آلمان ثبت شده اند.

بر اساس گزارش نهاد نامبرده که بخشی از کنفرانس اسقف های ایتالیا است، این کشور پس از آغاز جنگ اوکرایین نیز نسبت به سایر کشورهای اروپایی شمار کمتری از مهاجران اوکرایینی را پذیرفته است.

بین پایان ماه سپتمبر و اوایل ماه اکتوبر امسال، پولند حدود ۱،۴ میلیون پناهجو اوکرایینی، آلمان حدود یک میلیون و ایتالیا حدود ۱۷۱ هزار پناهجو را پذیرفته است. حتی قبل از جنگ اوکرایین، در پایان سال ۲۰۲۱، آمار رسمی ایتالیا به طور قابل توجهی کمتر از آمار مشابه کشورهای همسایه بوده است.

براساس اطلاعات سازمان ملل متحد، ۱۴۵ هزار پناهجو در ایتالیا ثبت شدند، در فرانسه شمار آن ها به تقریبا نیم میلیون و در آلمان به ۱،۲ میلیون تن می رسید. 

بنابراین نسبت به جمعیت کشور، حتی یونان نیز در مقایسه با ایتالیا مهاجران بیشتری را پذیرفته است. در یونان به ازای هر ۱۰۰۰ باشنده، حدود ۱۲ پناهجو وجود دارد، اما این رقم در ایتالیا به دو تا سه تن مهاجر می رسد.

در مورد متقاضیان پناهندگی نیز وضعیت مشابه است. در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۵ هزار مورد ثبت نام اولیه در ایتالیا انجام شده است. این در حالی است که در اسپانیا این تعداد به حدود ۶۲ هزار مورد، در فرانسه به ۱۰۳ هزار و در آلمان به ۱۴۸ هزار مورد می رسد.

 

 

در همین زمینه