آرشیف، عکس از پکچر الیانس
آرشیف، عکس از پکچر الیانس

از یک قایق پیدا شده در ساحلی در پا دو کاله محققان فرانسوی رد مردی را که قایق را در شهر ویل نوو آن ری در منطقه پیی دولوار خریده بود، پیدا کردند. مهاجران با استفاده از این قایق از طریق کانال مانش به بریتانیا فرستاده می‌‌شدند. این مرد با یک تن دیگر امروز سه شنبه در دادگاه شهر سن نزیر محاکمه شدند.

دادگاه سن نذیر امروز سه شنبه ١٣ دسامبر مردی را به اتهام تهیه قایق جهت انتقال غیرقانونی مهاجران از طریق کانال مانش به انگلستان محکمه نمود. مقامات فرانسه می‌گویند این مرد یک قایق را برای انتقال مهاجران از کانال مانش در شهر ویل نوو آن ری در منطقه پیی دولوار خریده است.

وی با یکی از همکارانش به دلیل کمک به مهاجران غیرقانونی در خاک فرانسه و سازماندهی سفرهای آنها بین کاله و انگلیس محاکمه شدند. محاکمه آنها نزدیک به سه ساعت ادامه یافت.

متهمان از کشور چاد هستند که در مرکز قاره افریقا موقعیت دارد.

ماه گذشته دادگاه بولون سور مر در فرانسه پنج تن از اعضای یک گروه قاچاق انسان که پناهجویان را از طریق کانال مانش به بریتانیا منتقل می‌کردند، به حبس زندان محکوم کرد.

دادگاه، اعضای این گروه را که شامل یک عراقی و چهار فرانسوی بودند، به ۱۸ ماه حبس تعلیقی و دو سال حبس تنفیذی محکوم کرد. در میان این گروه دو زن نیز حضور داشتند.

در همین حال، اداره مبارزه با جرایم در انگلستان در اواخر ماه گذشته گفت یک مرد ۳۲ ساله را که در غرق شدن قایق مهاجران در ۲۴ نوامبر سال گذشته در کانال مانش دست داشت، بازداشت کرده است. در این حادثه ۲۷ مهاجر جان خود را از دست دادند.

مرتبط: غرق شدن قایق پناهجویان در مانش: خدمات نجات فرانسه در کمک‌رسانی کوتاهی کرده‌است

این در حالی است که در این اواخر، شمار پناهجویانی که از طریق کانال مانش به صورت غیرقانونی به بریتانیا می‌روند، افزایش یافته است. به گفته مقامات بریتانیا، از ابتدای سال روان، تعداد مهاجران وارد شده به بریتانیا از طریق کانال مانش به بیش از ۴۰۰۰۰ تن رسیده است.

 

در همین زمینه