تصاویر اشخاصی که در بیرون از «تر اپل» مرکز پذیرش پناهجویان به سر می بردند، باعث خشم و ناراحتی در سراسر هالند شد./عکس: Vincent Jannink/picture alliance
تصاویر اشخاصی که در بیرون از «تر اپل» مرکز پذیرش پناهجویان به سر می بردند، باعث خشم و ناراحتی در سراسر هالند شد./عکس: Vincent Jannink/picture alliance

براساس حکم یک محکمه در هالند، وضعیت سکونت برای پناهجویان غیراوکرایینی در این کشور نامساعد است. اما این محکمه همزمان اعلام کرد که حکومت نمی تواند در کوتاه مدت مکان های کافی برای سکونت ایجاد کند. 

یک قاضی در دن هاگ روز سه شنبه اعلام کرد که هالند باید با پناهجویانی که از کشورهای دیگر می آیند، همان رفتاری را داشته باشد که با پناهجویان اوکرایینی دارد. 

اما محکمه به این نتیجه رسیده است که حکومت نباید مجبور ساخته شود در کوتاه مدت اقدامات بیشتری را روی دست بگیرد. زیرا در حال حاضر ایجاد مکان های بیشتر در مراکز پذیرش غیرممکن است. 

بیشتر بخوانید: هالند: صدها مهاجر از مرکز تیر اپل به مراکز دیگر انتقال داده شدند

آژانس پناهجویان هالند از حکومت این کشور به خاطر شرایط زندگی پناهجویان در مراکز پذیرش در فصل تابستان، شکایت کرد. این آژانس در محکمه در مرحله اول برنده شد. اما حکومت هالند درخواست تجدیدنظر کرد. 

محکمه دوم حالا به نفع آژانس پناهجویان رای داد و در این زمینه به توافق رسید که وضعیت سکونت با استندردهای بین المللی مطابقت ندارد. 

اما این محکمه در ادامه افزود که «این سیستم خیلی وقت است که تثبیت شده است و حالا در کل این سیستم سکونت، مکان های ویژه زندگی که مطابق با استندردها باشد، بسیار اندک است.» 

هزاران تن به مدت چندین ماه در سکونتگاه های دسته جمعی مانند مکاتب زندگی می کردند. گفته می شود که در فصل تابستان صدها تن به مدت چندین هفته شب ها را در بیرون از «تر اپل»، کمپ مرکزی ثبت نام اولیه می گذراندند.

بیشتر بخوانید: شورای اروپا: حقوق بشری پناهجویان در هالند تهدید می شود

پناهجویان از اوکرایین در شامل آن ها نیستند. آن ها جا های بود و باش متفاوتی دارند و همه توسط شهرداری ها مطابق استندردها اسکان داده شده اند. 

 

در همین زمینه